Fabian Stang blir advokat hos Elden

Mandag morgen begynner Fabian Stang som advokat i Advokatfirmaet Elden. – Å være advokat og politiker handler om mye av det samme, mener Stang.

Borgarting lagmannsrett ansetter fem nye dommere

Da Stortinget i statsbudsjettet plusset på ekstra millioner til domstolene, håpet Borgarting på to nye hjemler. Torsdag lyste de ut fem.

Ernst Ravnaas snudde tap til skatteseier i Borgarting

Disse ble innstilt i Hålogaland, Bergen og Kristiansand

Slik unngår du å stryke på prøven i Høyesterett

I 2017 var det 11 som strøk på prøven i Høyesterett. Nå avslører dommer Bårdsen de tre kardinalfeilene.

Tore Schei: Slik administreres en plenumssak

Høyesterett møtes i plenum for å drøfte statens rett til å forvalte Finnmark. Nå forteller Tore Schei om hva som skjer på bakrommet når 19 dommere skal bli mer eller mindre enige.

Politimesteren i Oslo søker jobb som sorenskriver

I går gikk søknadsfristen ut for jobben med å lede oppbyggingen av den helt nye Vestfold tingrett. Fem sterke kandidater har meldt seg.

Her skrives norsk rettshistorie

Klokken 09 i morges ble det for aller første gang satt rett med den nye «jury»-ordningen. Samtidig har endringen splittet én Borgarting-sak i hele tre separate ankeforhandlinger.

GDPR-fristen kan bli utsatt

Brodtkorb kritiserer journalistlaget for feilsitat i høringsrunden

«Vestfold tingrett» blir femte størst i landet

Advokat Ida Andenæs oppklarte tyveriet av mammas lommebok

Norsk Journalistlag vil legge ned Kringkastingsrådet

Foreslår inntil 9 millioner i hvitvaskings-gebyr for advokater

Ombudsmannen vil ikke røre UNEs husadvokater

Vinningskriminalitet fortsetter å stupe

Redaktør for Rett24

Kjetil Kolsrud

Kommentar

Lovdata inngår samarbeid med Rett24

Stiftelsen Lovdata har besluttet å bruke Rett24 som nyhetsleverandør til brukerne av Lovdata Pro.

Advokatene har talt - Wiersholm ble årets firma

LO med brakseier i Borgarting - nedbemanning kjent ugyldig

Nå er den ledige stillingen i Strasbourg lyst ut

Sorenskriveren i Halden får dobbel kritikk av Tilsynsutvalget

Høyesterett utvider ankeretten ved oppreisning

Utreder nye regler for «unntakstilstand» i fredstid

Mange vil bli byfogd-dommer i Oslo - få vil bli lagmann i Trondheim

Ni vil bli lagdommer i Eidsivating

Høyesterett tar inn spørsmål om beslag av advokat-data

Høyesterett opphevet ankenektelse - aktor manglet tiltalekompetanse

Iskrem-gründer vant varemerkestrid i Vågå

Borgarting vil ansette 15 utredere

Seks nye år for UNE og UDI-sjefene

«Det er helt klart altfor få søkere til to veldig viktige stillinger»

Eidsivating godtok oppsigelse av daglig leder

Vil hente 39,5 millioner i gebyr fra arveoppgjør

Her er søkerlistene til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett

Borgarting vil bruke seks dommerstillinger til restanseprosjekt

Utenlandsk selskap krever at TV2 sletter artikler om vitaminpulver

Anker klimadommen direkte til Høyesterett

  • Tarjei Røsvoll
  • Marius Mikkel Kjølstad

Kommentar

Studenter ved UiB: «Slik bør klimaanken gripes fatt»

Yngve Svendsen søker lederjobbene i Oslo

Professor Jan Fridthjof Bernt om UNE-prosedyrene: - Nok et skritt i nedbyggingen av rettssikkerheten

Ber Ombudsmannen vurdere UNEs husadvokater

Forbrukerrådet anker gruppesøksmålet mot DNB

Utro småbarnsfar tapte huset til forsmådd dommerdatter

Norge på andreplass i rettssikkerhet

Disse har søkt dommerjobbene i Bergen og Kristiansand

Slik stemmer dommerne i Høyesterett når staten er involvert

I dag startet Juristforbundets #metoo-undersøkelse

Partner i Haavind

Håkon Bleken

Kommentar

Høyesterettsdom om bruk av varemerke

Slik vant Kjos luftslaget mot pilotene