• Jan Fredrik Qvigstad
  • Tore Schei

Kommentar

Hva er en god begrunnelse?

I denne artikkelen identifiserer tidligere justitiarius Tore Schei og tidligere visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad fire kriterier de mener kjennetegner en «god begrunnelse».

Respekt for rettsferien

Rett24 kommer til å redusere produksjonen i juli, og oppfordrer alle lesere til å gjøre det samme.

Cato Schiøtz går fra Schjødt til Glittertind

ANSETTELSER | Da han i 1978 begynte som fullmektig hos Annæus Schjødt, talte firmaet seks advokater. – Det var kanskje på tide å flytte hjemmefra, sier Cato Schiøtz.

TV2 vant på nytt mot Luxembourg-selskap

GDPR – 20. juli er datoen!

43 tingretter får Aktørportalen i høst – sjekk kjøreplanen her

Domstolene har besluttet å fremskynde utrullingen av Aktørportalen. Fra 15. september blir den dessuten obligatorisk.

Derfor tapte staten mot Sverre Koch

TRANSOCEAN-SAKEN | Sverre Koch fikk fullt medhold i at hans tapte advokatinntekter var et særtap for ham, og ikke et selskapstap for Thommessen.

Disse fikk plass i det nye rettsmeklerutvalget

Høyesterett frifant eiendomsmegler for uaktsomhet

EMD avviste norsk interneringssak

Disse kan bli ny president i Juristforbundet

EMD sa nei til å redigere Wikipedia

Staten vant Gassled-saken i Høyesterett

Ansvarlig redaktør for tidsskriftet Kritisk juss

Hadi Strømmen Lile

Kommentar

Kritisk for Kritisk Juss

– Voldgiftsinstituttet er i en brytningstid

«En av de store intellektuelle i vår tid»

PRISUTDELING | Han har forsvart klima, dyrs rettigheter – og dødsstraff. Han kritiserer abort-dommen Roe v. Wade, og antyder riksrett for Trump. Her kan du lese om hvorfor jussprofessor Cass R. Sunstein fikk årets Holberg-pris.

Nøkkeldommer går av i amerikansk Høyesterett

Møt Norges første juridiske klarspråk-forsker

Partner i Thommessen

Camilla Vislie

Kommentar

Dette er endringene i åndsverkloven

Riksadvokaten ber om møte med politijuristene

Høyesterett opphever oppsigelse av gravid kvinne

Prof. em. dr. juris

Erik Boe

Kommentar

«Få rettslig systemsvikt på den juridiske dagsorden!»

Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Terje Nybøe

Kommentar

Påtalemyndigheten vil bidra til raskere rettsprosesser

Skroter forslaget om å la ektefellen arve en halvpart

EMD avviste klage over norsk oppreisningsdom

Strasbourg avviste Breivik-klagen

Ex-politimester innstilt som ny sorenskriver i Kristiansand

Høyesterett slipper inn Fosen-Linjen

Fikk samfunnsstraff for å dikte opp voldtekt i Bergen

Tok langhelg - fikk ankefristen utsatt

Aktor glemte å varsle om forsvarervalget

Redaktør for Rett24

Kjetil Kolsrud

Kommentar

Rettspraksis, Lovdata og science fiction-professoren

Advokatbransjen jakter Kina-millioner

Regjeringen kutter regler i aksjeloven

LO vil ta innersvingen på Høyesterett i Arbeidsretten

Jørn Holme utnevnt til sorenskriver i Vestfold

Fremskynder utredningen av færre domstoler

Nå kommer dommen - etter halvannet år

Høyesterett tar inn spinning-dommen

Straffedømt for å true med søksmål

Slik unngår du å stryke på prøven i Høyesterett

I 2017 var det 11 som strøk på prøven i Høyesterett. Nå avslører dommer Bårdsen de tre kardinalfeilene.

Nå får jusstudentene bruke Lovdata på eksamen

Simonsen Vogt Wiig-partner slutter etter DN-avsløring

Bred støtte til reform av Innstillingsrådet

Vil fjerne Innstillingsrådet for dommere

Partner i Selmer

Hans Jørgen Bender

Kommentar

Skal reisetid regnes som arbeidstid?

Riksmekler Nils Terje Dalseide er død

Politiet ville nekte siktede å bruke Elden

Respekt for rettsferien