– GDPR har skapt en samtykkeinflasjon

PERSONVERN | Advokat Ove A. Vanebo frykter at flommen av samtykkeerklæringer på nettet skal gjøre folk mer likegyldige til personvern.

LO vant strid om UDs styringsrett på tjenestereiser

ARBEIDSRETT | Arbeidsgivers styringsrett gir ikke Utenriksdepartementet rett til å pålegge sine ansatte å legge ut for reiseutgifter, mente Borgarting. Nå er anken nektet fremmet.

Advokat

Magnus Stray Vyrje

Kommentar

Kan smak og lukt være åndsverk?

Menneskerettigheter åpnet Arendalsuka

Stevnet Wikileaks gjennom Twitter

UTENRIKS | Ettersom alle forsøk over mail mislyktes, godtok en dommer i New York sist uke at Demokratene formelt stevnet Wikileaks gjennom å tweete søksmålet.

Robotjurist knuste erfarne advokater

TEKNOLOGI | I samarbeid med flere universiteter, satte det amerikanske selskapet LawGeex opp en realistisk konkurranse mellom et dataprogram og 20 advokater. Det ble rått parti.

Ombudsmannen ber kommunen si unnskyld

Regjeringen foreslår salærtak og «juridisk kyndige» meddommere

EMK-protokollen har samlet støv i fire år

Oslo får ekskludere non-profit helseselskap fra sykehjemsanbud

Høyesterett stanser Skanska-saken

Islandsk kjendisblogger tapte i Strasbourg

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

«Norge står på sidelinjen»

Han er den eneste som har fått saken sin gjenopptatt to ganger

«En av de store intellektuelle i vår tid»

PRISUTDELING | Han har forsvart klima, dyrs rettigheter – og dødsstraff. Han kritiserer abort-dommen Roe v. Wade, og antyder riksrett for Trump. Her kan du lese om hvorfor jussprofessor Cass R. Sunstein fikk årets Holberg-pris.

Krever å heve festivalbilletten etter at pønkerne meldte avbud

Tor Erling Staff er død

Innstillingsrådet åpner for flere hemmelige søknader

  • Jan Fredrik Qvigstad
  • Tore Schei

Kommentar

Hva er en god begrunnelse?

Cato Schiøtz går fra Schjødt til Glittertind

TV2 vant på nytt mot Luxembourg-selskap

GDPR – 20. juli er datoen!

43 tingretter får Aktørportalen i høst – sjekk kjøreplanen her

Derfor tapte staten mot Sverre Koch

Disse fikk plass i det nye rettsmeklerutvalget

Høyesterett frifant eiendomsmegler for uaktsomhet

EMD avviste norsk interneringssak

Disse kan bli ny president i Juristforbundet

EMD sa nei til å redigere Wikipedia

Staten vant Gassled-saken i Høyesterett

Ansvarlig redaktør for tidsskriftet Kritisk juss

Hadi Strømmen Lile

Kommentar

Kritisk for Kritisk Juss

– Voldgiftsinstituttet er i en brytningstid

Nøkkeldommer går av i amerikansk Høyesterett

Møt Norges første juridiske klarspråk-forsker

Partner i Thommessen

Camilla Vislie

Kommentar

Dette er endringene i åndsverkloven

Riksadvokaten ber om møte med politijuristene

Høyesterett opphever oppsigelse av gravid kvinne

Prof. em. dr. juris

Erik Boe

Kommentar

«Få rettslig systemsvikt på den juridiske dagsorden!»

Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Terje Nybøe

Kommentar

Påtalemyndigheten vil bidra til raskere rettsprosesser

Slik unngår du å stryke på prøven i Høyesterett

I 2017 var det 11 som strøk på prøven i Høyesterett. Nå avslører dommer Bårdsen de tre kardinalfeilene.

Skroter forslaget om å la ektefellen arve en halvpart

EMD avviste klage over norsk oppreisningsdom

Strasbourg avviste Breivik-klagen

Ex-politimester innstilt som ny sorenskriver i Kristiansand

Høyesterett slipper inn Fosen-Linjen

Fikk samfunnsstraff for å dikte opp voldtekt i Bergen

Tok langhelg - fikk ankefristen utsatt

Aktor glemte å varsle om forsvarervalget