Høyesterett opphevet dom om nedbemanning

ARBEIDSRETT | Ettersom oljeservicebedriften visste at det gikk mot nedbemannning i én avdeling, sto den ikke fritt i oppbemanningen av en annen, slår retten fast.

Kvinner straffes mildere enn menn

STRAFFERETT | Dagbladet Magasinet publiserer i dag en artikkel der de sammenligninger straffenivået i promillesaker for kvinner og menn. Forskjellen er tydelig.

Statsadvokater og lagdommere utnevnt i statsråd

Advokat Geir Knutsen fikk ikke skatteamnesti av Høyesterett

Annonsørinnhold

På Rett24 treffer din stillingsannonse jurister flest

1. mai var det et halvt år siden Rett24 gikk på luften. Nå leses Norges eneste uavhengige nyhetsavis for lov & rett av mer enn 10.000 unike brukere hver uke.

Partner i Fend

Knut Helge Hurum

Kommentar

Høyesterett ber om endring av reindriftsloven

Tidligere lovgivningsarbeid karakteriseres av Høyesterett til å bære preg av å være skrevet i en tid hvor synet på samenes rettigheter var et annet enn i dag.

Advokat Steingrim Wolland tapte mot Norge i Strasbourg

MENNESKERETT | I forbindelse med en bedragerietterforskning i 2011, sikret politiet en rekke dokumenter hos Wolland. Ikke brudd på EMK, mener EMD.

Jørn Holme innstilt til sorenskriver i Vestfold

Holder workshop for å bygge klimasaken

UiB-professor Jørgen Aall ny søker til EMD-jobben

Advokat pålagt styreansvar etter Visit Moss-kollapsen

Her er justiskomitéens personvern-innnstilling

– Om ingen har ombestemt seg, så blir det vedtatt

Høyesterett: Ikke lov å bruke politicaps på Facebook

– Ankeutvalgets standpunkt gir en dårlig regel

Denne våren står det store slaget om nedbemanning

ARBEIDSRETT | Det brygger opp til Clash of the Titans, når den mangeårige kampen om ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning inntar domstolene med full styrke.

Lagmannsretten bommet på strafferammen og droppet lagrette

Sverre Koch vant beviskrangel - staten anker til Høyesterett

Storkammeret sa nei til kommunens EMK-anførsel

Arbeidsrettens leder ble ikke kjent inhabil

Opphevet Borgartings ankenekt to ganger på samme grunnlag

Borgarting får utrederkorps

Her er Høyesteretts egen prosedyre-veileder

NRK mener Arbeidsrettens leder er inhabil i nedbemanningssak

EMD-stillingen lyses ut for tredje gang

Busch kritiserer treg Lime-behandling

Erik Møse: – Tilfreds med København-erklæringen

Arve Føyen: – Personvernloven bør utsettes

Bårdsen og Busch kritiserer tvangsarbeid-paragrafen

12 vil bli lagdommer ved Frostating

Wara avviser sniksammenslåing i Østfold

Hun blir sjef for konkurransepolitikken

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Domstolskontrollen med GDPR – avklaringer og nye spørsmål

Fire dommere utnevnt i statsråd - og én pensjonist i Høyesterett

Redaktør for Rett24

Kjetil Kolsrud

Kommentar

Nisjen lov og rett

Nye EU-regler skal gjøre det enklere å flytte selskaper

Arbeidsmiljøloven henviser til feil lover om diskriminering

Ignorerer EFTA - Stortinget kjører hurtigspor på personvernloven

Regjeringen bekrefter GDPR-forsinkelsen - det blir juli

EMD frifant Norge igjen

Slik unngår du å stryke på prøven i Høyesterett

I 2017 var det 11 som strøk på prøven i Høyesterett. Nå avslører dommer Bårdsen de tre kardinalfeilene.

Legemiddelselskapene fikk nei fra ombudsmannen

Høyesterett slipper inn Norwegian-saken

Høyesterett slo hardt ned på statens bevisnekt

NHO ber om hasteforskrift for GDPR

Kraftig vekst i antall klagesaker mot dommere

Skanska-saken slapp inn til Høyesterett

GDPR forsinkes igjen – nå er datoen 1. juli

Sånn går det når du forsøker å starte med blanke ark