EFTA-domstolen avsa dom i dag - Norge felt

ANSKAFFELSER | Kristiansand kommune skulle lyst ut anbudet for bygging av et parkeringsanlegg i hele EØS-området, mener EFTA-domstolen.

Disse ble innstilt i Frostating, Eidsivating og Lofoten

ANSETTELSER | Yngve Svendsen (t.h.) skal denne uken bestemme seg for om han vil lede Borgarting eller Oslo tingrett. Mandag tok Arnfinn Agnalt over som leder av Innstillingsrådet.

Denne våren står det store slaget om nedbemanning

Borgarting frigir navn på omstridt politimann

- Vi bare innså at vi var lei av å være ansatt

Etter ti år i samme firma fant advokatene Guro Tuv og Marte Dalåker ut at om noe nytt skulle skje, måtte de ordne de selv.

Per Sandberg ny justisminister

Politikk | Etter tirsdagens ekstraordinære statsråd er det ikke mindre enn fem utnevnte statssekretærer i Justisdepartementet.

Også Vestfold-jobben må lyses ut på nytt

ANSETTELSER | Etter at politimester Sjøvold trakk søknaden, måtte sorenskriverjobben i nye Vestfold tingrett utlyses på nytt. Nå vil DA evaluere hele lederrekrutteringen.

Nå er det klart – EMD-jobben blir utlyst på nytt

Sterk dissens om nemnd for varslere

Tre dommere utnevnt i statsråd

Høyesterett tar inn legen som nekter å sette inn spiral

Hålogaland påla treningssenter objektivt ansvar for spinning

Spania felt for å forby brenning av kongebilde

Ragna Aarli: – Strasbourg-jobben må lyses ut på nytt

Regjeringsadvokaten bommet på ankefristen – kan ha kostet staten 34 millioner

Slik unngår du å stryke på prøven i Høyesterett

I 2017 var det 11 som strøk på prøven i Høyesterett. Nå avslører dommer Bårdsen de tre kardinalfeilene.

Politimesteren i Oslo trekker søknaden til sorenskriverjobb

Arnfinn Bårdsen (51) søker Strasbourg

Søkerstorm til Borgarting lagmannsrett

Departmentsråd Tor Saglie går av

Yngve Svendsen innstilt på topp til begge toppjobbene

Staten mener dommer Falch er inhabil - fikk ikke medhold

Thommessen og Schjødt fikk Elkem-oppdragene

Bygde Macbook med deler fra søppelkassa - frikjent for tyveri

  • Eirik Holmøyvik
  • Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Grunnlovsstridig tilknytning til EUs energibyrå?

Ombudsmannen kritiserer kriminalomsorgen

Samene i bygdelaget tapte slaget om Finnmark

Høyesterett pålegger rideskoler objektivt ansvar

Får prisavslag for boligmangel selv uten økonomisk tap

Fem kjemper om jobben som sjef for norsk konkurransepolitikk

First House-gründer vant ankesak mot ekskona

Staten vant pyramidesak mot reiseklubb

Sammen skal de bruke 200 millioner på advokater

– Bør sendes tilbake til EFTA

Ba EFTA om råd - ignorerte svaret

Partner i Bing Hodneland, styreleder i ICJ-Norge

Jon Wessel-Aas

Kommentar

Grunnlovsstridig etterretning

Arnfinn Agnalt ny leder for Innstillingsrådet

Vil kaste forslaget til ny finansavtalelov

EMD: Ytringsfriheten dekker ikke nødvendigvis steking av egg

Partner i Haavind

Espen Nordbø

Kommentar

Her er innholdet i lekkasjen fra EUs googleskatt-forslag

Mer trakassering blant jurister enn ellers i arbeidslivet

Høyesterett skal prøve om AFP-tap utløser valgrett

TV 2 vant pyramidekrangel

Parat anker Norwegian-dommen til Høyesterett

Jens Petter Berg tapte ankesak i arbeidsstrid

Norge rykker opp på antikorrupsjons-indeksen

Fabian Stang blir advokat hos Elden

Borgarting lagmannsrett ansetter fem nye dommere