Starter gratis rettshjelp for flyktninger

Advokat Torstein Bae har overtatt som leder av ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett. Nå vil gruppen tilby pro bono-rettshjelp.

Partner i Berg Ditlev-Simonsen

Ketil Magnus Berg

Kommentar

Thule-konkursen: Styremedlem må betale 114 millioner kroner i erstatning

Tidligere styremedlem Anders Ivar Olsen i Thule Drilling må betale 114 millioner kroner i erstatning for tap på obligasjonslån. Det har Borgarting lagmannsrett avgjort.

Høyesterett skal behandle dobbeltdrapet i Kristiansand

Fikk sparken etter drosjejuks - tapte i tingretten

Redaktør for Rett24

Kjetil Kolsrud

Kommentar

Lovdata inngår samarbeid med Rett24

Stiftelsen Lovdata har besluttet å bruke Rett24 som nyhetsleverandør til brukerne av Lovdata Pro.

Tore Schei: Slik administreres en plenumssak

Høyesterett møtes i plenum for å drøfte statens rett til å forvalte Finnmark. Nå forteller Tore Schei om hva som skjer på bakrommet når 19 dommere skal bli mer eller mindre enige.

Slik unngår du å stryke på prøven i Høyesterett

I 2017 var det 11 som strøk på prøven i Høyesterett. Nå avslører dommer Bårdsen de tre kardinalfeilene.

Kort advokatkarriere for Sveinung Rotevatn

Sylvi Listhaug (FrP) har overtatt som statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. Med seg som statssekretær får hun SANDS helt ferske advokatfullmektig Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringen varsler særdomstol for barnesaker

EUs medlemsland krever mer åpenhet i Brussel

Dette sier de blågrønne om justissektoren:

EMD: En menneskerett å slippe diskobråk

Hvem skal lede Borgarting og Oslo tingrett?

Bente Angell-Hansen har overtatt ledelsen av ESA

POD ønsker tydeligere lederrolle for påtalejuristene

Ny EMD-fellelse for overvåking på arbeidsplassen

Dette må du vite om justiskrisen i Polen

Har du lest disse 11 punktene kan du det du trenger for å forstå hvorfor Polen - og EU - står til knes i en konstitusjonell krise.

Sverige felt i EMD etter utvisning av terrormistenkt

Partner i Bing Hodneland

Jon Wessel-Aas

Kommentar

Beskyttet av ytringsfriheten å karakterisere en tale som «verbal rasisme»

Brukte sivilforsvaret til Sykkel-VM i Bergen

Advokatforeningen vil ha endringer i Økokrim etter Transocean-saken

  • Eirik Holmøyvik
  • Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Grunnlovsstridig tilknytning til EUs energibyrå?

Ber Stortinget stoppe forslaget om utilregnelighet

Færre anket til Høyesterett - flere slapp inn

Ber Regjeringen kaste Økokrim-forslaget

Advokatfullmektig i Hjort

Gaute Larsen Melås

Kommentar

Dekning av sakskostnader ved endring av vedtak

Mange nye partnere fra nyttår - men flest menn

Sju har søkt lederjobb for utrederne i Høyesterett

Islending ble ny president i EFTA-domstolen

Staten vant klimasøksmålet

Dommerfullmektig må vitne om en sak han selv administrerte

Advokat kjent inhabil - får ikke representere drapssiktet kvinne

Voldsdømt major vant i Høyesterett - beholder jobben

Julestafetten på Rett24 - Fredrik Sejersted

Julestafetten på Rett24 - Cecilie Østensen Berglund

Julestafetten på Rett24 - Adele Matheson Mestad

Julestafetten på Rett24 - Brynjar Østgård

Ola Dahl går av som leder for Borgarting

Julestafetten på Rett24 - Hadia Tajik

Kvinner har lavere tiltro til domstolene enn menn

Julestafetten på Rett24 - Sofie A. E. Høgestøl

Reindriftseieren tapte i Høyesterett

Julestafetten på Rett24 - Kyrre Grimstad

Høyesterett presiserer daglig leders personlige ansvar

Hard bransjekritikk av forslag til ny finansavtalelov

Julestafetten på Rett24 - Siv Hallgren

Merke-gigantene skuffet over EU-kommisjonens regel-pakke

Borgarting fikk flest budsjettmillioner - vil lyse ut to nye embeter

Høyesterett opphever Gulatings avgjørelse for andre gang