Søkningen til juss i Oslo stiger for tredje år på rad

STUDIER | Jusstudiene i Oslo er Norges mest populære studium. Det viser tallene Samordna opptak slapp torsdag.

Frankrike felt i EMD for å refse advokat

YTRINGSFRIHET | Den franske forsvareren fikk en rettslig advarsel for brudd på god advokatskikk etter at han kritiserte den etniske sammensetningen av juryen.

Tre nye søkere meldte seg til Vestfold

Disse ble innstilt til seks embeter i Borgarting

Nå blir prosedyretrening obligatorisk på UiO

STUDIER | Denne våren må for første gang samtlige 200 studenter på tredje semester bestå en prosedyreprøve som ledd i jusstudiene i Oslo.

Trumps dommer overrasket alle - stemte med de liberale

UTENRIKS | Det gikk et kollektivt gisp gjennom gjennom det juridiske USA i går, da den Trump-utnevnte høyesterettsdommeren Neil Gorsuch ble tungen på vekten – i liberal favør.

Høyesterett: Straffbart å si «jævla neger»

Advokatforeningen vil fjerne straff fra hvitvaskingsloven

Kritiserer Norges dommerutnevnelser

København-erklæringen vedtatt uten asyl-begrensninger

Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård sier opp

Advokat frikjent for å lekke etterforskningsinfo

Klimasøksmålet: Høyesterett sier nei til direkte-anke

Fosen-Linjen-saken ankes til Høyesterett

Denne våren står det store slaget om nedbemanning

ARBEIDSRETT | Det brygger opp til Clash of the Titans, når den mangeårige kampen om ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning inntar domstolene med full styrke.

Salærstriden: Regjeringen legger forhandlingsretten død

Et siste stikk fra EFTA-president Baudenbacher

Regjeringen foreslår omstridt midlertidig-regel

Norsk barnevernsak fikk anke til EMDs storkammer

Totalt nederlag for danskenes EMD-kritikk

Tre nye søkere til Strasbourg-jobben

Regjeringen åpner for å kutte muntlig bevisførsel

Dommerne i Halden frykter sniksammenslåing

Høyesterett nekter fradrag for oppkjøpshonorarer

Wara- eller Vara-minister?

Wara vil ikke si ja til asylforslaget i København-erklæringen

Og plutselig var strengere straffer gått helt av moten

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Ubesvarte spørsmål om domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov

Nå styrer to liberalere norsk justispolitikk

«Alle» overså at Borgarting bommet i rettsbelæringen

Fikk 600.000 i bot for HMS-mangler etter dumper-ulykke

Vil ha slutt på personlige kallenavn på dommer

Gasset opp tempoet på personvernloven

Nektes skattefradrag for å dele ut penger til lokalmiljøet

Skjerpet straffen for grov uaktsom sovevoldtekt

Han tar tingretten – hun blir førstelagmann

EMD avviser klagene fra Dagbladet og Avisa Nordland

Sivilombudsmannen ber Stortinget om flere stillinger

EFTA-domstolen avsa dom tirsdag - Norge felt

Slik unngår du å stryke på prøven i Høyesterett

I 2017 var det 11 som strøk på prøven i Høyesterett. Nå avslører dommer Bårdsen de tre kardinalfeilene.

Disse ble innstilt i Frostating, Eidsivating og Lofoten

Borgarting frigir navn på omstridt politimann

Per Sandberg ny justisminister

Også Vestfold-jobben må lyses ut på nytt

Nå er det klart – EMD-jobben blir utlyst på nytt

Sterk dissens om nemnd for varslere

Tre dommere utnevnt i statsråd

Høyesterett tar inn legen som nekter å sette inn spiral