I Norge er det drøyt 20.000 yrkesaktive jurister. Rett24 har siden 1. november levert redaksjonelt innhold spesifikt rettet mot disse. Nå tyder statistikken på at en stor andel av Norges jurister oppsøker Rett24 jevnlig, og at innholdet leses grundig:

  • Daglig har Rett24 normalt mellom 2000 og 4000 unike brukere
  • Ukentlig har Rett24 mer enn 10.000 unike bruker i snitt

Skreddersydd annonsemodell

Rett24 tar ikke betalt av leserne, og har ingen investorer. Det er annonsene som skal finansiere all drift og alt innhold.

Ved å plassere stillingsannonsene tett opptil artiklene, har Rett24 skreddersydd et annonseprodukt for deg som vil ha tak i kandidater som ikke aktivt har søk liggende i de tradisjonelle jobbdatabasene.

Og det ser ut til å være mange.

Enkelte av annonsene på Rett24 har generert mer enn 1000 unike sidevisninger - altså aktive klikk fra lesere som har sett annonsen i sosiale medier eller mens de leste nyheter.

Hvem er leserne våre?

En unik bruker telles for hver enhet og hver nettleser som brukes. En leser som i løpet av perioden har brukt både PC og mobil, vil altså telle som to unike brukere. Det er derfor ikke mulig å si eksakt hvor mange individer som ligger bak tallene, og selvsagt ikke hvem de er. Tilsammen genrerte de imidlertid 183.000 sidevisninger i mai. En sidevisning telles når en side er lastet eller klikket én gang. 

Rett24 bruker Google Analytics til å telle brukere. Og selv om dette verktøyet ikke helt uten videre forteller hvem som leser Rett24, så kan Facebook si en hel del:

Rett24s Facebook-side har nemlig mer enn 2500 følgere, og av disse er

  • 55 prosent kvinner
  • 17 prosent under 25 år
  • 58 prosent under 35 år, og
  • 78 prosent under 45 år.

Én enkelt følger er forøvrig under 17 år. Rett24 formoder hun vil gjøre det skarpt her i livet, hvem enn hun er. 

Slik leses annonsene 

Alle stillingsannonser på Rett24 blir vist i annonsekarusellene på forsiden, og på alle nyhetssider. Vi har ikke tall på hvor mange som ser annonsen på siden, uten å klikke på den. Vi kan imidlertid slå fast at rundt 20.000 unike brukere er innom én av disse sidene i løpet av 14 dager, slik at de blir eksponert for annonsene.

Men én ting er å se annonsen, noe annet er å klikke på den og se hele utlysningen. Erfaringen så langt, viser at antall klikk varierer mye med hvor spesialisert stillingen er. Det er også tydelig at styrken på arbeidsgiverens merkevare har mye å si, samt nok også utformingen av annonsens tittel.

Den aller mest leste annonsen på Rett24 så langt, ble klikket 1129 ganger. Noen av disse sidevisningene kan være generert av samme bruker, men tallene innebærer likevel trolig at rundt fem prosent av alle jurister i Norge aktivt har gått inn og lest denne annonsen, uten at de har søkt etter den selv. Ingen stillinger, uansett grad av spesialisering, har oppnådd færre enn 100 unike sidevisninger fra brukere som aktivt har klikket på annonsen.

Vi tolker dette som et tegn på at Rett24 er en attraktiv annonsearena, med særdeles godt gjennomslag i juristmarkedet. 

Ønsker du mer informasjon om våre annonseprodukter, kan du lese her, eller sende en mail til annonse@rett24.no.