Advokatene Hustad og Sørvig AS driver alminnelig praksis i Namsos, og ble etablert av høyesterettsadvokat Wennevik i 1941.

Advokat - Advokatfullmektig

Vi søker en ny medarbeider til vårt advokatkontor i Namsos.

Person vi er ute etter må ha juridisk embedseksamen, og interesse for arbeid med rettshjelp til private, bedrifter og det offentlige.

Hustad og Sørvig bistår med rådgivning og sakførsel i domstolene. Vi fører mange saker om fast eiendoms rettsforhold, forretningsjus og offentlig rett.

Vi er bobestyrere i konkurs og offentlig skifte av dødsbo, og har i mange år bistått i ulike situasjoner og saker. Det har gitt oss erfaring og utviklet vår innsikt og kompetanse.

Vi bestreber oss på å yte bistand med en sterk faglig og etisk forankring.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Stein Aage Sørvig på epost eller på telefon 74226677.

Besøk vår hjemmeside her