Advokatfirmaet Hjort ble etablert i 1893, og består av om lag 130 personer hvorav 90 er advokater. Firmaet eies av 35 partnere, som alle er aktive deltagere i firmaet. Hjort har kontorer sentralt i Oslo, men tar oppdrag fra hele landet.

Advokat eller advokatfullmektig – immaterialrett

Hjort bistår både det private næringsliv, offentlige virksomheter og privatpersoner. Fellesnevneren for vår advokatpraksis er en sterk og anerkjent prosedyre- og tvisteløsningsvirksomhet, et område Hjort har lange tradisjoner for.  Vi har noen av Norges største virksomheter som klienter. Hjort er eneste norske medlem i tre internasjonale nettverk.

Våre advokater oppnår tidlig stor grad av selvstendighet og ansvar overfor klientene.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø er viktig for gode prestasjoner, og vi legger mye ressurser i oppfølging og nært samarbeid med kolleger, blant annet gjennom aktive faggrupper og fadderordninger.  Advokatfirmaet Hjort er også kjent for et godt sosialt miljø.

Til vårt miljø innenfor kommunikasjon, media og teknologi, søker vi advokat eller advokatfullmektig, med sterk interesse for immaterialrett, gjerne med 2-3 års erfaring innen markedsføring, varemerke-, patent- og opphavsrett.

Vi ser etter deg som har:

  • Stor arbeidskapasitet, engasjement og interesse for å utvikle deg videre innen feltet.
  • Kommersiell legning, evne til å se muligheter, og med et langsiktig perspektiv.
  • Gode faglige resultater, og behersker engelsk meget godt.

Advokatfirmaet Hjort er anbefalt av internasjonale ratingbyråer slik som Chambers Europe, Chambers Global og Legal 500 innen kommunikasjon, media og teknologi (TMT) og immaterialrett.

Hos oss vil du få faglige utfordringer, utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser.

For nærmere informasjon, kontakt

  • Partner Monica Syrdal, msy@hjort.no tlf. 995 94 995, eller
  • Partner Rolf Trolle Andersen rta@hjort.no tlf. 995 75 308

Søknadsfrist snarest