Kvale er et forretningsjuridisk advokatfirma som siden sin oppstart har bistått nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Selskapet har hele tiden hatt stabil organisk vekst. Vi teller i dag over 90 ansatte, hvorav 34 partnere og 41 advokater.

Advokat innen tvisteløsning og prosedyre

Kvales avdeling for tvisteløsning og prosedyre ønsker å utvide laget med ytterligere en advokat. Vi søker en person med prosesserfaring fra stilling som dommerfullmektig, utreder eller ansatt advokat.

Søkeren må ha interesse for utredning av rettslige problemstillinger knyttet til rettsprosesser. Det er en fordel, men ingen forutsetning, at den vi ansetter også evner å ta selvstendig ansvar for rettsaker og prosedyre i retten.

Vi ser etter deg som:

  • Har gode resultater fra studiet, samt gode fagkunnskaper
  • Har en analytisk tilnærming og jobber strukturert
  • Har gode samarbeidsevner, og liker å bidra både profesjonelt og sosialt

Vi kan tilby:

  • Personlig og faglig utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø

Hvordan søke: Send en e-post til

  • HR/Administrasjonssjef Elin Veiteberg; eve@kvale.no, eller
  • leder for Kvales prosedyreavdeling Per Conradi Andersen; pca@kvale.no

med vedlagt søknad, CV og oppdatert karakterutskrift/vitnemål.

Dersom du har spørsmål til stillingen er du velkommen til å ta kontakt med en av oss.

Søknadsfrist: Snarest.