Inntrøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 10 kommuner i Trøndelag med rundt 100 000 innbyggere i rettskretsen. Domstolen holder til i det flotte tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett. Domstolen ledes av sorenskriver og har til sammen 18 medarbeidere.

Dommerfullmektig ved Inntrøndelag tingrett

Inntrøndelag tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig.

Tiltredelse etter avtale i august/september 2018.

Som dommerfullmektig hos oss får du varierte og krevende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Våre dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje og behandler de fleste sakstyper.

Vi søker deg som er engasjert, reflektert, har driv og gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide målrettet og selvstendig. Vi legger vekt på et uformelt og trivelig arbeidsmiljø, og forventer at du bidrar aktivt til dette.

Det kreves juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap. Vi ønsker søkere med gode faglige kvalifikasjoner og minst to års erfaring fra juridisk arbeid.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende dommerfullmektigavtale og administrative bestemmelser for dommerfullmektiger. Politiattest vil bli krevd.

Det blir utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetsloven § 25, 2. ledd vedrørende mulighet for unntak fra søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt sorenskriver Ivar K. Iversen eller administrasjonssjef Christin Hermann på telefon 74199400.

Søknadsfrist fredag 16. mars 2018.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden. CV, vitnemål og attester vedlegges søknaden som ett dokument.