Norge har 104 domstoler med 1900 ansatte. Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for domstolene. DAs ansvar overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, IKT-tjenester og kommunikasjonsarbeid. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser og er avhengige av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger. Domstoladministrasjonen (DA) ledes av styret og direktøren. Virksomheten er organisert i sju fagenheter med til sammen 90 medarbeidere DA holder til i Trondheim.

Rådgiver/seniorrådgiver - internasjonalt arbeid

DA representerer Norge i flere fora både i Europarådet og i andre internasjonale nettverk knyttet til domstolutvikling. Fra 2011 har DA deltatt som programpartner (DPP) i domstolprogram i Litauen, Polen og Romania gjennom EØS-midlene. Ordningen skal bidra til å utjevne de sosiale og økonomiske forskjellene mellom land i EØS-området, samt styrke de bilaterale relasjonene mellom mottakerlandene og Norge.

Ny EEA/Norway Grants programperiode som vil vare til 2024. DA skal inneha rollen som DPP på domstolsområdet også i denne perioden. Utenriksdepartementet har tildelt DA midler for å utføre dette arbeidet i første omgang ut 2020. Les mer om EEA/Norway Grants på www.eeagrants.org.

Vi har en medarbeider som jobber fulltid med EØS-midlene, men på grunn av økt arbeidsmengde er det ledig en midlertidig stilling. Stillingen er et engasjement til 31.desember 2020, med oppstart 1.april 2018 eller etter avtale.

Hovedoppgaver i stillingen vil være å bidra til å utvikle domstolene i landene DA samarbeider med gjennom:

  • program- og prosjektutvikling
  • rådgivning
  • prosjektstyring
  • rapportering og annen administrativ oppfølging
  • møtedeltakelse

Stillingen vil innebære utstrakt reisevirksomhet.

Kontorsted for stillingen vil primært være Trondheim, men Oslo kan bli vurdert.

Kvalifikasjonskrav 

Stillingen forutsetter at du har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Studieretning innen internasjonal politikk, statsvitenskap, samfunnsfag el.l. kan også være aktuelt. Det er en fordel om du har erfaring fra internasjonalt arbeid, prosjektarbeid og fra domstolene og/eller annen offentlig forvaltning. Det forutsettes at du behersker både norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

DA tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et bredt faglig miljø. Vi ønsker medarbeidere som motiveres av å arbeide med å utvikle virksomheten, bidrar til godt arbeidsmiljø og som evner å tilegne seg og å dele kunnskap.

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434)/seniorrådgiver (kode 1364), avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til seniorrådgiver Audun Hognes Berg, tlf. 73567059 / 91866863.

Generell informasjon om DA finner du på www.domstol.no.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises til offentlighetslovens § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.