Fredag ble lagdommer Hilde Vibeke Enger utnevnt til lagmann ved Frostating lagmannsrett. Nå er søkerlisten klar til de to andre embetene som har vært utlyst på tinghuset i Trondheim.

Tolv søkere har meldt seg, med en svak overvekt av kvinner. Fire er unntatt offentlighet.

Søkerne er:

 1. Silje Rosvold (27), Saksbehandler Manpower
 2. Anniken Mellegaard Douglass (43), konst. lagdommer ved Frostating
 3. Christofer Eriksen (44), fylkesnemndsleder
 4. Nina Sandell  (41), advokat ved Kommuneadvokaten i Trondheim
 5. Toril Andersson (48), Konst. tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett
 6. Benedicte Aas (47), konst. tingrettsdommer ved Fosen tingrett
 7. Kari Rørstad (56), seniorrådgiver ved  Sivilombudsmannen
 8. Trude Merete Berg (46), advokat ved SpareBank1
 9. Mann, unntatt offentlighet 
 10. Mann, unntatt offentlighet
 11. Mann, unntatt offentlighet
 12. Mann, unntatt offentlighet

Frostating ledes av førstelagmannen, og har i tillegg to lagmenn, 16 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én jordskifteutreder, administrasjonssjef og 11 saksbehandlere.

Se søkerlisten her