Ifølge søkerlisten Innstillingsrådet for dommere har publisert, har ingen av de faste dommerne i Eidsivating lagmannsrett søkt den ledige posten som lagmann ved domstolen.

Derimot er det konstituerte lagdommere på søkerlisten, samt kandidater fra både andre domstoler, påtale, akademia og advokatvirksomhet.

Sist Eidsivating lyste ut et lagdommerembete, var i fjor vår. Den gang tiltrakk den ene ledige stillingen seg ni søkere. Nå er det flere ledige stillinger, og søkerantallet er gått betydelig opp. Ved forrige ansettelse ble sorenskriveren i Valdres tingrett, Pål Prestesæter, innstilt på andreplass. Prestesæter er søker også denne gang.

Prestesæter var i 2018 dommer i den såkalte Valdres-saken. Den endte for noen uker siden med at Høyesterett skjerpet straffenivået kraftig fra lagmannsrettens nivå – og i stedet la seg på akkurat samme nivå som Valdres tingrett opprinnelig hadde gjort.

I tillegg til førstelagmann og administrasjonssjef, har Eidsivating 14 lagdommere, én utreder og ni saksbehandlere i lokalene på Hamar.

Søkerlisten er

 1. Eva Westby (60), advokat
 2. Jeanette Westlund Hegna (38), stipendiat ved Politihøgskolen
 3. Cathrine Fossen (50), konstituert lagdommer i Eidsivating
 4. Marit Håvemoen (42), advokat i LO
 5. Pål Prestesæter (49), sorenskriver i Valdres
 6. Stefan Jørstad (42), tingrettsdommer
 7. Gislaug Øygarden (53), kommuneadvokat i Rana
 8. Liv Shelby (41), konstituert tingrettsdommer i Sunnhordland tingrett
 9. Torunn Elise Kvisberg (52), førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
 10. Torbjørn Hagerup Nagelhus (40), konstituert lagdommer i Eidsivating
 11. Marie Nyhus (41), politiadvokat i Innlandet politidistrikt
 12. Mann, unntatt offentlighet
 13. Mann, unntatt offentlighet
 14. Mann, unntatt offentlighet
 15. Mann, unntatt offentlighet