Første september gikk høringsfristen ut for Justisdepartementets forslag om å slå sammen Øvre og Nedre Romerike tingretter. Høringsuttalelsene viser at ingen har innvendinger mot dette. Advokatforeningen skriver at den mener sammenslåingen vil være en fordel, og at man med nesten 20 dømmende årsverk legger godt til rette for et godt fagmiljø.

Den brede tilslutningen har formodentlig sammenheng med at forslaget om å slå sammen de to tingrettene stammer fra et lokalt initiativ. Tingrettene signerte i mai en avtale, der målet er samlokalisering innen 2024.

Domstolene holder i dag til i Lillestrøm og på Eidsvoll, med Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm som den desidert største av de to.

Tre kommuner på Øvre Romerike – Ullensaker, Eidsvoll og Hurdal – skriver i høringen av den nye tingretten etter deres syn bør legges til Øvre Romerike.

Høringsuttalelsene finner du her.

Søkerne til de tre ledige embetene er:

 1. Roar Bårdlund (54), advokat
 2. Jon Edvin Soltvedt (34), førstekonsulent, Sør-Øst politidistrikt
 3. Eva Westby (60), advokat
 4. Bente Westgård, tingrettsdommer Sør-Østerdal tingrett
 5. Jeanette Westlund Hegna (38), stipendiat på Politihøgskolen
 6. Emil Torneberg Algaard (38), konstituert lagdommer, Eidsivating lagmannsrett
 7. Gislaug Øygarden (53), kommuneadvokat, Rana kommune
 8. Anne Jahr (45), seniorrådgiver, Politidirektoratet
 9. Johan Berg (54), nemndleder, Utlendingsnemnda
 10. Olav Magnus Hohle (56), lagdommer, Frostating lagmannsrett
 11. Anne Marie Sanne Øien (43), advokat
 12. Anders Bachmann (48), konstituert lagdommer, Hålogaland lagmannsrett
 13. Geir-Olav Jensen (54), konstituert tingrettsdommer, Nedre Romerike tingrett
 14. Anniken Barstad Waaler (45), seniorrådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter
 15. Silje Slotterøy Dahlheim (35), dommerfullmektig, Oslo tingrett
 16. Bergny Helene Cammermeyer Ofstad (55), Fylkesnemndsleder, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
 17. Marius Sandvig (51), konstituert tingrettsdommer, Nedre Romerike tingrett
 18. Endre Skjelbred Refsdal (38), advokat
 19. Kvinne, unntatt offentlighet
 20. Kvinne, unntatt offentlighet
 21. Kvinne, unntatt offentlighet
 22. Kvinne, unntatt offentlighet
 23. Kvinne, unntatt offentlighet