Åtte søkere, fire kvinner og fire menn, er unntatt offentlighet.

I tillegg til sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre, har Drammen tingrett nestleder, administrasjonssjef, åtte tingrettsdommere, fire dommerfullmektiger og 16,9 saksbehandlerårsverk.

De 16 søkerne som ikke er unntatt offentlighet, er:

 1. Jan Erling Berg (53), konsernadvokat ISS
 2. Kari-Grethe Stave (40), Seniorrådgiver/politiins​pektør i Politidirektoratet
 3. Hege Hogstad, (38), dommerfullmektig Oslo tingrett
 4. Ole-Marius Hillestad (38), partner i Advokatfirmaet advokat.no AS
 5. Carsten Anker (39, Seniorrådgiver i  Utenriksdepartementet, rettsavdelingen
 6. Siri Mariane Bjørn (40), dommerfullmektig, Oslo tingrett
 7. Alice Jervell (57), Tingrettsdommer ved Aust-Agder tingrett
 8. Ingeborg Skonnord (37), Seniorrådgiver/nestleder hos Sivilombudsmannen
 9. Ole Morten Sara (49), barnevernleder i Måsøy kommune 
 10. Anders Bachmann (46), sorenskriver ved Hammerfest tingrett
 11. Eldbjørg Håkonsen Martinsen (40), rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet
 12. Marius Sandvig (49), tingrettsdommer ved Hammerfest tingrett
 13. Kari Rørstad (56), seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen
 14. Line Næshagen (46), advokat i SpareBank1, konsernjuridisk avdeling
 15. Lars Magnus Bergh (41), nemndsleder i Fylkesnemnda
 16. Knut Svalheim (51), politiadvokat ved Sør-Øst politidistrikt

Neste møte i Innstillingsrådet er i slutten av januar.

Se søkerlisten her