Høsten 2017 slo daværende førstelagmann Ola Dahl alarm om en underbemanning som var i ferd med å sende restansene til himmels. Dette viste seg å være effektivt. Både statsbudsjettet før jul i fjor og revidert før sommeren endte med økte midler til domstolene, og svært mye av det har havnet i nettopp Borgarting.

Dette har medført både flere nye embeter, og etablering av en egen utrederavdeling. Stillingene i utrederavdelingen var nylig utlyst, og det resulterte i et ras av søknader: Åtte kvinner og tre menn har søkt jobben som leder for avdelingen, mens ikke mindre enn 118 personer har søkt på de ni ledige utrederstillingene.

Faste embeter

– Det vil gi oss en helt annen mulighet til å få unna sakene. Dette er veldig oppløftende. Vi er glad for at vi nå blir hørt, og at politikerne har tatt Borgartings situasjon på alvor, sa direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting til Aftenposten i vår.

I tillegg til utrederjobbene, har det nylig vært utlyst to til tre faste embeter som lagdommer i Borgarting. Mens utlysningen av ett enkelt embete i desember ga 12 søknader, og fem embeter i vinter ga 40 søknader, resulterte denne rundens to til tre embeter i 27 søknader.

Mer hemmelighold

Mer enn halve søkerlisten er unntatt offentlighet, noe som under normale omstendigheter skulle tilsi at det er svært mange advokater på listen. I sommer varslet Innstillingsrådet at de av hensyn til rekrutteringen til domstolene ønsket å innskrenke offentligheten rundt søkerlistene.

Søkerne er:

 1. Bjørn Olav Aspelund (49), lagdommer Eidsivating
 2. Dagny Raa, lagdommer Eidsivating
 3. Terje Hoffmann (62), lagdommer Eidsivating
 4. Anne Christine Kroepelien (52), advokat
 5. Anne Vingsnes (34), konsulent hos Namsfogden
 6. Harald Søndenå Jacobsen (41), fylkesnemndsleder
 7. Erik Bratterud (45), advokat ved RA
 8. Janicke Wiggen (41), seniorrådgiver ved SOM
 9. Trine Melheim (46), fung. avd.direktør i Husbanken
 10. Guro Hansson Bull (47), statsadvokat
 11. Olav Hovstad (47), fylkesnemndsleder
 12. Bjørn Ketil Myrset (64), advokat
 13. Kvinne, unntatt offentlighet
 14. Kvinne, unntatt offentlighet
 15. Kvinne, unntatt offentlighet
 16. Kvinne, unntatt offentlighet
 17. Kvinne, unntatt offentlighet
 18. Kvinne, unntatt offentlighet
 19. Kvinne, unntatt offentlighet
 20. Kvinne, unntatt offentlighet
 21. Mann, unntatt offentlighet
 22. Mann, unntatt offentlighet
 23. Mann, unntatt offentlighet
 24. Mann, unntatt offentlighet
 25. Mann, unntatt offentlighet
 26. Mann, unntatt offentlighet
 27. Mann, unntatt offentlighet

Se søkerlisten her