Det blir hard kamp om det ledige embetet i Asker og Bærum tingrett. Stillingen ble lyst ut i midten av januar, og sist uke gikk søknadsfristen ut. På den 28 navn lange listen er 11 navn unntatt offentlighet, noe som normalt innebærer at de er privatpraktiserende advokater.

Søkerlisten er særdeles kjønnsbalansert, med 14 kvinner og 14 menn, og har en rekke kandidater med sterke CVer. En av dem er Kristine Schilling, som våren 2017 ble utnevnt til tingrettsdommer i Heggen og Frøland tingrett, på Mysen i Østfold. Da hadde hun vært drøye tre år i Spesialenheten for politisaker, der svært mye av hennes arbeid handlet om straffesaken mot Eirik Jensen, som hun aktorerte i første instans vinteren 2017.

Asker og Bærum tingrett har 13 dommere, administrasjonssjef, to dommerfullmektiger og 17 saksbehandlere, og holder hus i Sandvika.

Søkerlisten er:

 1. Line Rasmussen Petersen (48), advokat
 2. Anders Bachmann (47), sorenskriver
 3. Møyfrid Eggebø (37), konstituert tingrettsdommer
 4. Kristine Schilling (48), tingrettsdommer
 5. Linda Stenersen (44), konstituert tingrettsdommer
 6. Øivind Rune Bjørkås (50), politiadvokat
 7. Jørgen Reinholdtsen (33), utreder i EFTA-domstolen
 8. Marius Sandvig (50), konstituert tingrettsdommer
 9. Thom Arne Hellerslia (51), tingrettsdommer
 10. Anne Marie Sanne Øien (42), advokat
 11. Sverre Jacobsen (45), advokat
 12. Sigurd Øyvind Kambestad (63), advokat
 13. Selma Ilyas (43), fylkesnemndsleder
 14. Birthe Aspehaug Buset (44), utredningsleder i Høyesterett
 15. Sigrid Frogner Larsen (36), politiadvokat
 16. Ingunn Skille Jansen (44), seniorrådgiver i UD
 17. Léonard Mpoyi Muadiamvita, (59)
 18. Kvinne, unntatt offentlighet
 19. Kvinne, unntatt offentlighet
 20. Kvinne, unntatt offentlighet
 21. Kvinne, unntatt offentlighet
 22. Kvinne, unntatt offentlighet
 23. Mann, unntatt offentlighet
 24. Mann, unntatt offentlighet
 25. Mann, unntatt offentlighet
 26. Mann, unntatt offentlighet
 27. Mann, unntatt offentlighet
 28. Mann, unntatt offentlighet