I fjor sommer ba lederen for Innstillingsrådet for dommere, Arnfinn Agnalt, om at terskelen for å unnta søkere til lederstillinger fra offentlighet ble senket. Bakgrunnen var at innstillingsrådet hadde slitt med å rekruttere søkere til sentrale lederstillinger, slik at de ofte ikke klarte å tilfredsstille lovens krav om at det skal innstilles minst tre kandidater.

I brevet skrev innstillingsrådet at det også til ordinære dommerstillinger var problemer med å få nok søkere.

– Vi skal holde oss til lovens krav, men jeg tenker at offentligheten rundt søkerlisten helt klart er en faktor som påvirker i negativ retning, sa DA-direktør Sven Marius Urke, i forbindelse med at Innstillingsrådet endret sitt eget policynotat, slik at adgangen til hemmelighold ble utvidet.

Argumentet var at de frem til da hadde ligget på en mer liberal offentlighetslinje enn hva rådet mente var lovens krav.

Mange søkere

Mens antall søkere til dommerstillinger i små domstoler ofte kan telles på en hånd, pleier det å være stor pågang til Oslo tingrett. De tre siste utlysningene i Oslo tingrett har resultert i henholdsvis 63, 40 og 33 søkere, i kronologisk rekkefølge.

I de to siste rundene, i januar og nå i august, er omtrent halvparten av søkerne hemmelige. I januar 2019 var 19 av de 40 søkerne unntatt offentlighet. I den verserende runden er 18 av 33 søkere av søkere, eller 55 prosent, unntatt offentlighet. Gangen før der igjen, sommeren 2018, var 23 av 63 søkere unntatt offentlighet.

I Innstillingsrådets policynotat står i dag følgende om hvem som kan få unntak:

 • Advokater og selvstendig næringsdrivende som sannsynliggjør at offentliggjøring vil medføre klare ulemper for sin videre virksomhet.
 • Søkere i lederstillinger hvor det sannsynliggjøres at offentlighet vil medføre vesentlige skader eller problemer for arbeidsgivers videre virksomhet.
 • Søkere som sannsynliggjør at offentlighet vil medføre vesentlige problemer for søkerens yrkesmessige fremtid hos sin nåværende arbeidsgiver, kan unntaksvis få unntak.

Rådet opplyser at typetilfellene er ment å være retningsgivende, ikke uttømmende.

Advokater unntas

Innstillingsrådets leder, sorenskriver Arnfinn Agnalt, sier at terskelen for å unnta søkere til vanlige dommerstillinger ikke har endret seg. 

– Jeg er av habilitetsgrunner ikke involvert i den siste runden i Oslo tingrett, men generelt er det slik at det er mange advokater med klientforhold som ber om unntak fra offentlighet.

– Og da er det slik at om man er advokat med klienter, så vil man som utgangspunkt kunne unntas fra offentlighet?

– Ja, som hovedregel.

Søkerne

Søkerne til de for tiden fire ledige stillingene i Oslo tingrett er:

 1. Gradislava Egoroff (37), jurist
 2. Leif Sandtorv (49), seniorrådgiver i Skatteetaten
 3. Anne Tingstad (50), advokat
 4. Ingvil Conradi Andersen (44), seniorrådgiver kulturdepartementet
 5. Eva Westby (60), jurist
 6. Marianne Hognestad (56), advokat
 7. Bergny Helene Cammermeyer Ofstad (55), konstituert tingrettsdommer
 8. Olav Magnus Hohle (56), lagdommer i Frostating
 9. Mona Ransedokken (46), seniorrådgiver i justisdepartementet
 10. Anders Bachmann (48), konstituert lagdommer
 11. Gislaug Øygarden (53), kommuneadvokat
 12. Endre Skjelbred Refsdal (38), advokat
 13. Anniken Barstad Waaler (45), seniorrådgiver NIM
 14. Selma Ilyas (44), fylkesnemndsleder
 15. Lena Fagervold (50), tingrettsdommer
 16. Kvinne, unntatt offentlighet
 17. Kvinne, unntatt offentlighet
 18. Kvinne, unntatt offentlighet
 19. Kvinne, unntatt offentlighet
 20. Kvinne, unntatt offentlighet
 21. Kvinne, unntatt offentlighet
 22. Kvinne, unntatt offentlighet
 23. Kvinne, unntatt offentlighet
 24. Kvinne, unntatt offentlighet
 25. Kvinne, unntatt offentlighet
 26. Kvinne, unntatt offentlighet
 27. Kvinne, unntatt offentlighet
 28. Mann, unntatt offentlighet
 29. Mann, unntatt offentlighet
 30. Mann, unntatt offentlighet
 31. Mann, unntatt offentlighet
 32. Mann, unntatt offentlighet
 33. Mann, unntatt offentlighet