Som landets desidert største domstol, behandler Oslo tingrett rundt 20 prosent av alle førsteinstanssakene i Norge. Saksavviklingstallene for 2018 viser at antall innkomne sivile saker falt med 7 prosent, mens antall straffesaker steg kraftig – hele 17 prosent.

Det har vært antatt at det lave antallet straffesaker i 2017 hadde sammenheng med politireformen, og veksten i fjor leses i lys av dette.

Tallene viser også at Oslo tingrett nå overholder målsetningen for saksbehandlingstid i både sivile saker og i straffesaker. Dette etter at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i straffesaker i fjor falt fra 3,2 til 3 måneder, som er akkurat på streken.

Oslo tingrett har drøyt 100 dømmende årsverk, og nylig ble fire av dem utlyst. Søknadsfristen gikk ut mandag, men nesten halve søkerlisten er unntatt offentlighet. Søkerne er:

 1. Monica Wall (41), advokat
 2. Børge Ongstad (48), senioradvokat
 3. Leif Sandtorv (48), seniorrådgiver
 4. Sigurd Øyvind Kambestad (63), advokat/partner
 5. Rikard Berg (46), advokat
 6. Carsten Anker (40), seniorrådgiver
 7. Aina Mee Ertzeid (40), statsadvokat
 8. Gislaug Øygarden (52), kommuneadvokat
 9. Ingvil Conradi Andersen (43), konstituert tingrettsdommer
 10. Møyfrid Eggebø (37) konstituert tingrettsdommer
 11. Anne Marie Sanne Øien (43), advokat
 12. Jørgen Reinholdtsen (33) utreder
 13. Lola Magnussen (38), nemndsleder
 14. Ingunn Skille Jansen (44), folkerettsrådgiver
 15. Sølve Robstad (45), advokat
 16. Thom Arne Hellerslia (51), tingrettsdommer
 17. Christian Halaas Lyster (45), avdelingsdirektør
 18. Mona Ransedokken (45), seniorrådgiver
 19. Toini Oulie-Hauge (38), advokat
 20. Marius Sandvig (50) konstituert tingrettsdommer
 21. Olaf Halvorsen Rønning (35) konstituert tingrettsdommer
 22. Kvinne, unntatt offentlighet
 23. Kvinne, unntatt offentlighet
 24. Kvinne, unntatt offentlighet
 25. Kvinne, unntatt offentlighet
 26. Kvinne, unntatt offentlighet
 27. Kvinne, unntatt offentlighet
 28. Kvinne, unntatt offentlighet
 29. Kvinne, unntatt offentlighet
 30. Kvinne, unntatt offentlighet
 31. Mann, unntatt offentlighet
 32. Mann, unntatt offentlighet
 33. Mann, unntatt offentlighet
 34. Mann, unntatt offentlighet
 35. Mann, unntatt offentlighet
 36. Mann, unntatt offentlighet
 37. Mann, unntatt offentlighet
 38. Mann, unntatt offentlighet
 39. Mann, unntatt offentlighet
 40. Mann, unntatt offentlighet