En drøy uke er gått siden Yngve Svendsen tiltrådte som ny sorenskriver i Oslo. Noe av det første som møter ham er en rekordstor søkermasse til de fem embetene som var utlyst i sommer.

Hele 63 søkere har meldt seg. Av disse er 30 menn og 33 kvinner.

Yngve Svendsen profil
Ny sorenskriver i Oslo Yngve Svendsen.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en så lang søkerliste før. Det er veldig positivt at det er så mange som har lyst til å jobbe i Oslo tingrett, sier Svendsen, som omtaler den første uken som en hektisk læringsprosess.

– Hva er den største oppgaven i høst?

– Det er å bli kjent med domstolen, for så å fokusere på hvilke utfordringer som må gis prioritet. Hva det vil være er det for tidlig å si noe om, sier Svendsen.

Oslo tingrett hadde i februar totalt 199 dømmende og administrative årsverk, og er med det den suverent største domstolen i Norge, dobbelt så stor som nummer to på listen.

De 63 som nå søker om å overta de totalt fem ledige hjemlene er:

 1. Ole Martin Hornkjøl, seniorrådgiver (52)
 2. Christian Eckhoff (51), seniorrådgiver
 3. Liv Shelby (40), konst. tingrettsdommer
 4. Anne Christine Kroepelien (52), arbeidende styreleder
 5. Farhad Shariati (38)
 6. Åse Ulvin (58), dommer i Trygderetten
 7. Felix Lous (53), nemndleder
 8. Heidi Juritzen (34), advokat
 9. Unni Westli (55), satsingsområdeleder medarbeider- og menighetsutvikling
 10. Carsten Anker (39), seniorrådgiver
 11. Elisabeth Endresen Lein (49), advokat
 12. Harald Søndenå Jacobsen (41), fylkesemndsleder
 13. Nina Harboe Jensen Søndersrød (42), statsadvokat
 14. Ingvild Ånestad, (42), seniorrådgiver
 15. Anne Marie Sanne Øien (42), advokat
 16. Tor Sandsbraaten (41), advokat
 17. Mai Vo (34), advokat
 18. Møyfrid Eggebø (37), konst. tingrettsdommer
 19. Trine Melheim (46), fung. avd.direktør, fagdirektør
 20. Kristin Gjerde Solevåg (43), advokat
 21. Anders Bachmann (47), sorenskriver
 22. Johan Berg (53), nemndleder
 23. Aslaug Skrede Gauslaa (42), direktør
 24. Guro Hansson Bull (47), statsadvokat
 25. Jon Fors-Skjæveland (47), advokat
 26. Lars Christian Tønder (38), advokat
 27. Roger Edvard Rosvoll (41), konst. tingrettsdommer
 28. Anita Høst (48), advokat
 29. Lena Fagervold (49), konst. tingrettsdommer
 30. Gislaug Øygarden (52), kommuneadvokat
 31. Bergljot Skaarer (44), politiadvokat
 32. Kari Rørstad (56), seniorrådgiver og personvernombud
 33. Selma Ilyas (43), fylkesnemndsleder
 34. Bjørn Olav Aspelund (49), lagdommer
 35. Anette Berger (44), Juridisk rådgiver
 36. Jens Christian Riege (49), advokat
 37. Olav Hovstad (47), fylkesnemndsleder
 38. Skille Jansen (43), seniorrådgiver
 39. Erland Flaterud (48), tingrettsdommer
 40. Rolf Odner (51), Politiinspektør
 41. Bjørn Ketil Myrset (64), daglig leder
 42. Mann, unntatt offentlighet
 43. Mann, unntatt offentlighet
 44. Mann, unntatt offentlighet
 45. Mann, unntatt offentlighet
 46. Mann, unntatt offentlighet
 47. Mann, unntatt offentlighet
 48. Mann, unntatt offentlighet
 49. Mann, unntatt offentlighet
 50. Mann, unntatt offentlighet
 51. Mann, unntatt offentlighet
 52. Mann, unntatt offentlighet
 53. Kvinne, unntatt offentlighet
 54. Kvinne, unntatt offentlighet
 55. Kvinne, unntatt offentlighet
 56. Kvinne, unntatt offentlighet
 57. Kvinne, unntatt offentlighet
 58. Kvinne, unntatt offentlighet
 59. Kvinne, unntatt offentlighet
 60. Kvinne, unntatt offentlighet
 61. Kvinne, unntatt offentlighet
 62. Kvinne, unntatt offentlighet
 63. Kvinne, unntatt offentlighet