Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm har for tiden åtte tingrettsdommere og fem dommerfullmektiger. Onsdag gikk søknadsfristen ut til et ledig embete, og 19 søkere meldte seg. To av søkerne er allerede konstituert ved samme tingrett, og hele 10 søkere har fått innvilget unntak fra offentlighet.

Det ledige embetet ved Agder lagmannsrett har tiltrukket seg 10 søkere, mens 13 vil prøve å sikre seg ett av de to ledige embetene ved Sogn og Fjordane tingrett. Også i Førde er flertallet av søkerne denne gangen unntatt offentlighet. 

Agder lagmannsrett har for tiden 23 dømmende årsverk, mens Sogn og Fjordane har 9.

Søkerne til Nedre Romerike er:

 1. Marius Sandvig (50), konstituert tingrettsdommer
 2. Monica Jotun (41), advokat
 3. Thomas Johansson (47), tingrettsdommer
 4. Rikard Berg (46), advokat
 5. Désirée Bjørne-Larsen (36), dommer/tvisteløser Husleietvistutvalget
 6. Gislaug Øygarden (52), kommuneadvokat
 7. Geir-Olav Jensen (53), konstituert tingrettsdommer
 8. Liv Asheim Leirvik (48), advokat trygderettsdommer
 9. Kvinne, unntatt offentlighet
 10. Kvinne, unntatt offentlighet
 11. Kvinne, unntatt offentlighet
 12. Kvinne, unntatt offentlighet
 13. Kvinne, unntatt offentlighet
 14. Kvinne, unntatt offentlighet
 15. Kvinne, unntatt offentlighet
 16. Mann, unntatt offentlighet
 17. Mann, unntatt offentlighet
 18. Mann, unntatt offentlighet
 19. Mann, unntatt offentlighet

Søkerne til Agder lagmannsrett er:

 1. Hilde Wang Sveva (44), jurist/byggesaksrådgiver
 2. Pål Ringheim Eriksen (41), fagsjef Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 3. Kristian Bårseth (34), konstituert lagdommer
 4. Bjørn Dyrland (44), konstituert lagdommer
 5. Ingeborg Fogt Bergby (42), advokat
 6. Torbjørn Hagerup Nagelhus (40), seniorrådgiver statens sivilrettsforvaltning
 7. Jeanette Knutsen (40), statsadvokat
 8. Liv Shelby (40), konstituert tingrettsdommer
 9. Roger Edvard Rosvoll (42), konstituert lagdommer
 10. Kvinne, unntatt offentlighet

Søkerne til Sogn og Fjordane er:

 1. Mikkel Mundal (57), advokat
 2. Jostein Sterri Valla (49), fylkesnemndsleder
 3. Terje Gjertsen (55), leder kontor for skjenkesaker
 4. Inger Beth Fosse (57), politiadvokat 2
 5. Oddbjørn Lunde (50), seniorrådgiver UD
 6. Liv Shelby (40), konstituert tingrettsdommer
 7. Kvinne, unntatt offentlighet
 8. Mann, unntatt offentlighet
 9. Mann, unntatt offentlighet
 10. Mann, unntatt offentlighet
 11. Mann, unntatt offentlighet
 12. Mann, unntatt offentlighet
 13. Mann, unntatt offentlighet

Se søkerlisten her