Mandag holdt innstillingsrådet for dommere sitt første møte for høstsesongen. Der ble søknadene til to sorenskriverembeter, to tingrettsdommerembeter og ett lagdommerembete behandlet.

Sorenskriverembetene var utlyst som følge av at flere tingretter legges inn under felles ledelse. Domstoladministrasjonen trosset med det lokale protester, og besluttet at 

  • Halden tingrett skal ikke lenger ha egen sorenskriver, men felles ledelse med Fredrikstad tingrett.
  • Fosen tingrett skal ikke lenger ha egen sorenskriver, men felles ledelse med Sør-Trøndelag tingrett.
  • I tillegg har Nord- og Sør-Østerdal selv bedt om, og nå fått innvilget, felles sorenskriver. 

Les om protestene i Halden her

Både i Østfold og i Trøndelag har innføringen av felles ledelse skapt opphetet debatt, med påfølgende skriftlige spørsmål til justisministeren fra lokale stortingsrepresentanter.

Få søkere

Søkerlistene viste at det neppe ville bli endringer i ledelsen av disse domstolene, og slik blir det heller ikke. Sorenskriver i Sør-Trøndelag Leif Otto Østerbø (42) er som den eneste innstilt til sorenskriver i Trondheim, mens Jens Morten Nesseth (62) er innstilt til stillingen i Østerdal.

Innstillingsrådet har ikke behandlet stillingen i Halden/Fredrikstad, da rådets leder Arnfinn Agnalt selv er eneste reelle kandidat til jobben.

I tillegg til sorenskriverjobbene, har rådet levert innstillinger til to embeter i Sør-Trøndelag og ett i Hålogaland. På de to topp-plassene i Sør-Trøndelag har rådet plassert advokatene Øyvind Panzer Iversen (42) og Lena Fagervold (49).

Til embetet som lagdommer i Hålogaland har rådet innstilt dommer Sidsel Sund Olsen (48) på topp. Olsen er i dag tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett.

Se hele innstillingen her