Bjørn Richard Johansen var i 2009 med på å starte PR-giganten First House. Hans eierandel i selskapet ble lagt til et selskap Johansen og hans daværende ektefelle, Olaug Egeland, eier sammen.

Johansen er majoritetseier med 55 prosent.

I 2014 endret First House aksjonæravtalen, slik at partnerne ble pålagt å eie sine andeler personlig. Verdien av Johansens andel ble satt til 100.000 kroner, til tross for at andelen ga rett til et utbytte fra First House på på ofte over en halv million året.

– Illojalt

I en ekstraordinær generalforsamling i ektefellenes felles selskap, ble det så besluttet å selge selskapets aksjer i i First House til Johansen personlig. Ekskona, som eier 45 prosent av selskapet, har anført at overføring er illiojal.

«Hadde Johansen vært rettskaffen, hadde han informert Egeland om transaksjonen og eventuelt gitt henne kompensasjon og innhentet hennes samtykke», heter det i anførselen.

Forpliktet

Johansen anførte på sin side at selskapet var forpliktet til å følge det som fremgikk av aksjonæravtalen, og at en forhåndsuttalelse fra skattemyndighetenes aksepterte kostpris som virkelig verdi. 

Borgarting deler Johansens syn, og legger vekt at selskapet de to ektefellene eide sammen var bundet av partnervedtaket i styret til First House:

«Det var derfor ikke uforsvarlig og erstatningsbetingende av Johansen som styreleder å tiltre ny aksjonæravtale, fremme forslag om overføring av aksjene i tråd med partnerskapets vedtak, eller som aksjonær stemme i samsvar med selskapets forpliktelser på generalforsamlingen. Dette var en oppfyllelse av selskapets forpliktelser overfor partnerskapet og medaksjonærene i First House. Johansen var etter dette bundet til å selge aksjene i RC til seg selv til kostpris.»

Dommen er i tråd med tingrettens dom. Anken blir dermed forkastet, mens Johansen tilkjennes saksomkostninger.

Dagens Næringsliv omtalte saken i 2016.