Mandag gikk søknadsfristen ut for lederstillingene i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Søkerlistene er korte, og viser at det for Borgarting i praksis vil stå mellom tre navn, mens det i Oslo tingrett i realiteten handler om to navn.

Søkerne til Borgarting lagmannsrett er:

  1. Yngve Svendsen, (58), sorenskriver Kristiansand tingrett
  2. Marianne Vollan, (53), direktør ved Kriminalomsorgsdirektora​tet
  3. Kjersti Buun Nygaard (46), lagmann ved Borgarting
  4. Gaute Skirbekk (56), Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  5. Thorbjorn Gaarder, (62)
  6. Jeanett Khan Berg, (33)

Yngve Svendsen er leder av Innstillingsrådet for dommere, og har lang erfaring med utredningsarbeid i domstolsektoren. Marianne Vollan har ledet Kriminalomsorgsdirektoratet siden 2013, og har fra tidligere lang erfaring fra lovavdelingen. Hun var konstituert lagdommer i 2006. Kjersti Buun Nygaard har vært i Borgarting siden 2014. Fra tidligere har hun omfattende erfaring fra Høyesterett, som utreder og senest som assisterende direktør fra 2011 til 2014.

Søkerne til Oslo tingrett er:

  1. Yngve Svendsen (58), Kristiansand.
  2. Anne Margrethe Lund (56), tingrettsdommer Oslo tingrett 
  3. Gaute Skirbekk (56), Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  4. Thorbjorn Gaarder (62)

Anne Margrethe Lund har vært i Oslo tingrett siden 2007. Hun har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten og i egen praksis. På 90-tallet var hun dommer i Nord-Troms herredsrett, og fra 1996 til 1997 var hun der kollega med Unni Sandbukt, som nå er oppnevnt til å lede setteinnstillingsrådet for disse to stillingene.

Setteinnstillingsrådet ble oppnevnt i statsråd før helgen, ettersom lederen av innstillingsrådet, Yngve Svendsen, er søker til begge stillingene. Setteleder Unni Sandbukt er også leder av Tilsynsutvalget for dommere.

Setteinnstillingsrådet holder sitt første møte på torsdag denne uken.