Våren 2018 ble det utlyst to ledige embeter ved ankedomstolen i Trøndelag. Det resulterte i en søkerliste med 12 navn. Fredag gikk søknadsfristen ut på «ett, eventuelt to» embeter. Resultatet ble en langt kortere liste enn ved forrige korsvei. Frostating er med sine 19 dømmende årsverk den fjerde største lagmannsretten i landet, bak Agders 23, og foran Hålogaland og Eidsivating med henholdsvis 18 og 16.

Da Eidsivating på Hamar nylig lyste ut et embete, fikk Innstillingsrådet til sammenligning 15 søkere på bordet.

Frostating ledes av førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, og har i tillegg to lagmenn, 15 lagdommere og én jordskiftelagdommer.

Søkerlisten er

  1. Lars Magnus Bergh (43), Leder av Fylkesnemnda i Trøndelag
  2. Kari Leira Bjørsnøs (44), advokat
  3. Nina Sandell (43), advokat
  4. Toril Andersson (50), tingrettsdommer
  5. Christofer Eriksen (45), fylkesnemndsleder
  6. Mann, unntatt offentlighet
  7. Mann, unntatt offentlighet