Riksmekler Nils Dalseide gikk bort i juni, og nå er prosessen i gang for å finne hans etterfølger. I september ble stillingen utlyst offentlig, og sist uke gikk søknadsfristen ut. 

Søkerlisten viser at det i praksis er to kandidater til jobben. Begge er lagdommere, og begge har meklingserfaring.

Den ene kandidaten, Tine Kari Nordengen, har vært lagdommer ved Borgarting i sju år. Før det var hun tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Hun er fra før særskilt oppnevnt mekler ved Riksmekleren, og har ni års erfaring fra Pasientskadenemnda. Tidligere i karriéren var hun advokat i Riisa & Co.

Steinsvik søker ikke

Den andre kandidaten, Mats Wilhelm Ruland, har svært lik bakgrunn som Nordengen. Han ble utnevnt til lagdommer så sent som i vår, og kom da fra stilling som dommer ved Oslo tingrett. Ruland har vært særskilt oppnevnt mekler hos Riksmekleren siden våren 2016, og har erfaring som voldgiftsdommer og fra Personvernnemnda. Han har også erfaring som advokat, med blant annet fem år i Haavind.

Fungerende riksmekler Kine Steinsvik, også hun lagdommer ved Borgarting lagmannsrett, har ikke søkt stillingen.