Skal du eller din arbeidsgiver rekruttere en jurist – enten til advokatvirksomhet, rådgivning, saksbehandling eller en lederstilling? Stat? Kommune? Privat firma?

Stadig flere benytter seg av Rett24s store publikum når de skal hente kompetanse, eller markedsføre seg som arbeidsgiver. Med tusenvis av daglige lesere, 6000 følgere på Facebook og 7000 følgere på LinkedIn, kan Rett24 vise din annonse til alle deler av det juridiske arbeidsmarkedet – i alle deler av landet.

pv ledig stiling.PNG
Utviklingen i våre lesertall på stillingsannonser.

Rett24 benyttes i dag til rekruttering i alle typer virksomheter som ansetter jurister, både i advokatmarkedet, offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Rett24 har de siste årene vokst til å bli den mest leste bransjeavisen for jurister i alle sektorer, med over 30.000 unike brukere i uken, og en halv million sidevisninger i måneden. En leserundersøkelse Rett24 gjennomførte i mars 2021, viser at

 • Over halvparten av leserne er i 30-årene eller yngre
 • Tre av fire er åpne for å bytte arbeidsgiver
 • Over halvparten av leserne ser sjelden eller aldri etter stillingsannonser som er publisert på stillingsdatabaser (f.eks. Nav, Finn, etc).
 • Nesten en femtedel av de som sier det er ganske eller svært aktuelt å bytte arbeidsgiver, er sjelden eller aldri innom stillingsdatabaser 

Kan det være slik at den kandidaten du er på jakt etter ikke sitter og leter aktivt etter en ny jobb?

Vikariater? Vi gir halv pris på midlertidige stillinger opp til ett år

På Rett24 har vi lagt stillingsannonsene slik at de er lett synlig for alle som er innom siden.

Ved å profilere stillingen på Rett24s plattformer får du vist din stilling til alle kandidatene – ikke bare til de som leter i en jobbdatabase – i et bransjerelevant miljø med høy troverdighet.

Å bestille annonse på Rett24 er svært enkelt, vi trenger bare teksten, eller en lenke til annonsen. Mer info om hvordan du bestiller finner du her.

Nedenfor finner du mer informasjon om resultatene fra den siste brukerundersøkelsen, som ble gjennomført over 24 sammenhengende timer i mars, blant leserne på forsiden. Tallene er basert på 1406 svar. Svarprosenten var 36.

Bytte jobb?

 • 68% synes stillingsannonser er interessant lesestoff
 • 33% opplyser at det er veldig (14%) eller ganske (19%) aktuelt å bytte arbeidsgiver de neste 12 månedene
 • Bare 23% utelukker å bytte arbeidsgiver det neste året

Hvor ofte ser du etter ledige stillinger på en eller flere jobbdatabaser (som feks Nav, JobbNorge, Finn eller lignende)

 • Sjeldent eller aldri: 53%
 • Månedlig: 25%
 • Ukentlig: 18%
 • Daglig: 5%

Aldersfordeling:

 • 28% under 30
 • 28% 30-39
 • 22% 40-49
 • 13% 50-59
 • 8% over 60

Yrkesprofil:

 • 34% advokater
 • 21% jurist i offentlig virksomhet
 • 17% studenter
 • 11% dommere
 • 5% jurist i privat virksomhet
 • 5% i påtalemyndigheten
 • 7% ikke jurist

Leserfrekvens:

 • 59% leser Rett24 daglig
 • 33% leser flere ganger i uken
 • 7% leser tre til fire ganger i måneden
 • 1% leser sjeldnere

Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen, eller priser på våre annonseprodukter, kan du lese her, eller ta kontakt på [email protected].