Skal du eller din arbeidsgiver rekruttere en jurist – enten til advokatvirksomhet, rådgivning, saksbehandling eller en lederstilling? Stat? Kommune? Privat firma?

Rett24 har de siste årene vokst til å bli den mest leste bransjeavisen for jurister i alle sektorer, med 30.000 unike brukere og 100.000 sidevisninger i snitt pr uke (hittil 2020). En leserundersøkelse Rett24 gjennomførte i mai, viser at

 • Over halvparten av leserne er i 30-årene eller yngre
 • Åtte av ti lesere er åpne for å bytte arbeidsgiver
 • Over halvparten av leserne ser sjelden eller aldri etter stillingsannonser som er publisert på stillingsdatabaser (f.eks. Nav, Finn, etc).
 • Nesten en femtedel av de som sier det er ganske eller svært aktuelt å bytte arbeidsgiver, er sjelden eller aldri innom stillingsdatabaser 

Kan det være slik at den kandidaten du er på jakt etter ikke sitter og leter aktivt etter en ny jobb?

Vikariater? Vi gir halv pris på midlertidige stillinger opp til ett år

På Rett24 har vi lagt stillingsannonsene slik at de er lett synlig for alle som er innom siden. I tillegg har vi bygget opp mer enn 5000 følgere på LinkedIn, mer enn 5000 følgere på Facebook, og 2500 følgere på Twitter.

Ved å profilere stillingen på Rett24s plattformer får du vist din stilling til alle kandidatene – ikke bare til de som leter i en jobbdatabase – i et bransjerelevant miljø med høy troverdighet.

Å bestille annonse på Rett24 er svært enkelt, vi trenger bare teksten, eller en lenke til teksten. Mer info om hvordan du bestiller finner du her.

Nedenfor finner du mer informasjon om resultatene fra den siste brukerundersøkelsen, som ble gjennomført 18. og 19. mai 2020, blant leserne på forsiden. Tallene er basert på 1144 svar. Svarprosenten var 33.

Bytte jobb?

 • 68% synes stillingsannonser er interessant lesestoff
 • 34% opplyser at det er veldig (14%) eller ganske (20%) aktuelt å bytte arbeidsgiver de neste 12 månedene
 • Bare 21% utelukker å bytte arbeidsgiver det neste året

Hvor ofte ser du etter ledige stillinger på en eller flere jobbdatabaser (som feks Nav, JobbNorge, Finn eller lignende)

 • Sjeldent eller aldri: 52%
 • Månedlig: 26%
 • Ukentlig: 17%
 • Daglig: 4%

Aldersfordeling:

 • 28% under 30
 • 28% 30-39
 • 21% 40-49
 • 14% 50-59
 • 9% over 60

Yrkesprofil:

 • 31% advokater
 • 23% jurist i offentlig virksomhet
 • 15% studenter
 • 15% dommere
 • 5% jurist i privat virksomhet
 • 4% i påtalemyndigheten
 • 7% ikke jurist

Leserfrekvens:

 • 57% leser Rett24 daglig
 • 35% leser flere ganger i uken
 • 8% leser tre til fire ganger i måneden
 • 6% leser sjeldnere

Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen, eller priser på våre annonseprodukter, kan du lese her, eller ta kontakt på [email protected].