1-2 advokater / advokatfullmektiger søkes til vår avdeling for personskade og trygd

Arbeidsgiver:
Advokatfirmaet Legalis
Søknadsfrist:
2021-10-01

I vår avdeling for personskade og trygd bistår vi en rekke privatklienter, og yter bistand til flere pasientorganisasjoner og deres medlemmer. Vi trenger derfor advokat/advokatfullmektig med erfaring fra og engasjement for rettsområdene personskade og trygd.

Mange av våre klienter står i en vanskelig livssituasjon, og din jobb som advokat er både meningsfylt og ofte avgjørende for utfallet. Innsatsvilje, samarbeidsevner, god klientkontakt og faglige ambisjoner er derfor grunnleggende.

Vi bistår blant annet klienter i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader og uføreforsikring. Stillingen byr på mange interessante juridiske problemstillinger, og ofte jevnlig kontakt med andre profesjoner for å innhente relevant dokumentasjon og medisinske vurderinger.

Stillingen gir betydelig mulighet for faglig utvikling, mulighet til å forme din egen arbeidshverdag og det gis stor grad av selvstendighet. Vi har et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, med fine lokaler i Universitetsgata i Oslo sentrum.   

Advokatfirmaet Legalis har hatt meget sterk utvikling de siste årene, og består nå av rundt 30 advokater samt administrasjon. Vi er trygge på at kombinasjonen av høy kompetanse og fornuftige priser vil gi videre vekst i årene fremover.

Nylig har vi også etablert digital timebooking for klienter, Advokat rett i nettleseren - Advokatfirmaet Legalis og Chat med advokat gratis - advokatchatten.no. Vi legger vekt på enkel og praktisk tilgang til advokat på klientenes premisser. Som advokat i Legalis blir du med på en spennende reise.

Søknad med CV og karakterutskrift sendes til [email protected].

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Frist: Snarest, og innen 1. oktober 2021