Kommuneadvokaten er Bergen kommunes prosessfullmektig i saker for domstoler og fylkesnemnd. Ved kontoret arbeider i dag 11 advokater som gir bistand i juridiske spørsmål til hele den kommunale organisasjon.

Kommuneadvokaten i Bergen – 1 til 2 stillinger som advokat / advokatfullmektig

Arbeidsoppgavene spenner over de fleste juridiske fagfelt og fordeler seg mellom rådgivning og prosessoppdrag.

Kvalifikasjoner

 • Solide juridiske kunnskaper og gode eksamensresultater. Kopi av vitnemål og/eller karakterutskrift fra alle juridiske eksamener vedlegges søknaden.
 • Relevant praksis. Erfaring som advokat, advokatfullmektig, påtalejurist, dommerfullmektig, universitetsstiling mm vil bli vektlagt. Aktuelle attester legges ved søknaden.
 • Personlig egnethet. 

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig
 • Serviceinnstilt 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger 

Kontakt:

Kommuneadvokat Helge Anton Strand, tlf 55566097