1-2 stillinger som konstituert tingrettsdommer

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-06-28

Stillingene vil ha kontorsted i Trondheim, Steinkjer, Namsos eller Brekstad etter avtale. Konstitusjons varighet er 3 måneder. Tiltredelse etter avtale – ila august / september 2021.

Søkere må være norske statsborgere og ha juridisk embetseksamen / universitetsgraden cand. Jur. eller master i rettsvitenskap. Det er nødvendig at søkere har domstolerfaring og kan gå rett inn i en portefølje. Generell informasjon finnes på www.domstol.no.

For kandidater som innstilles kreves uttømmende politiattest.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1.205.000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.
 
Etter søknadsfristens utløp vil søkerlisten være offentlig og den kan bli gjort tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet . Det vises særlig til offentleglova § 25 (2).
 
Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Trøndelag tingrett v/sorenskriver Leif O. Østerbø, tlf. 73 54 24 00.

Søknader med vedlegg sendes til domstolens postmottak [email protected] innen 28.06.2021