NHO Service og Handel er nest største landsforening i NHO fellesskapet og er sentralt plassert på Majorstuen i Oslo.

2 advokater/jurister til arbeidslivsavdeling

NHO Service og Handel (NHO SH) søker 2 advokater/jurister med interesse for tariff, forhandlinger og arbeidsrett.

Etter mer enn to år med god vekst i antall medlemmer har vi nå ca. 6.000 medlemsbedrifter fordelt på 8 bransjer innen service- og handelssektoren. Dette er Arbeid og Inkludering, Sikkerhet og beredskap, Helse og velferd, Bemanning, Handel, Frisør og Velvære, Renhold og FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold). Bedriftene spenner fra store internasjonale konsern til små gründervirksomheter. Vi vet at våre tjenester styrker og bedrer bedriftenes effektivitet.

Avdelingen ledes av Sigbjørn Mygland og består av 8 advokater/-fullmektiger. Advokatene bistår våre medlemsbedrifter med arbeidsrettslig rådgivning, og det er god tilgang på prosessoppdrag. Videre håndterer vi tarifforhandlinger og tariffsamarbeid gjennom året og arbeidsrettslige høringer av betydning for våre bransjer. Avdelingen har også ansvar for HMS-opplæring og holder en betydelig mengde kurs for våre medlemsbedrifter. Advokatene har et godt samarbeid med jurister i andre deler av NHO-fellesskapet. Sammen utgjør vi et betydelig arbeidsrettslig fagmiljø.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • arbeidsrettslig rådgivning til våre medlemmer
 • prosedyre for domstolene
 • tarifforhandlinger og samarbeid med fagforeninger
 • holde foredrag og kurs innen arbeidsrettslige emner
 • arbeid knyttet til høringer innen det arbeidsrettslige feltet
 • avhengig av interessefelt vil det være aktuelt å tillegge minst en av stillingene noe ansvar for HMS.

Kvalifikasjoner:

 • gode akademiske resultater
 • gjerne erfaring fra forhandlinger og tariffavtaler
 • gjerne erfaring fra prosedyre.
 • gjerne erfaring fra HMS-arbeid    
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gjerne også i engelsk
 • gode digitale ferdigheter

Det er ønskelig, men ikke nødvendig med advokatbevilling. Vi ser etter kandidater som er serviceinnstilte og gjerne strekker seg litt ekstra for å gjøre medlemmene fornøyde, som har forståelse for den kommersielle virkeligheten medlemmene våre står i og som har holdninger vi kan være stolte av. Våre advokater er en av våre viktigste medlemsfordeler og du vil dermed være ambassadør for vår organisasjon.

Arbeidsmiljøet i avdelingen bærer preg av varierte og spennende arbeidsoppgaver, samspill og humor. Vi har et uformelt miljø og hjelper hverandre frem. 

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte

 • avdelingsdirektør Sigbjørn Mygland på telefon 918 06 392 eller
 • HR-sjef Merethe Sunde på telefon 926 26 966.

Søknad med CV og vitnemål sendes vi knappen «Søk her».

Søknadsfrist: Søndag 16. desember.

Intervju gjøres fortløpende.