Jurist

Vi trenger to jurister til å jobbe med kontrakts- og entrepriserett i Statens vegvesen!

Arbeidsgiver:
Statens vegvesen
Søknadsfrist:
2021-01-31

Vi har ledig to faste stillinger som jurist ved avdelingen Juridisk og anskaffelser. Vi søker medarbeidere med kompetanse og erfaring innen kontrakts- og entrepriserett til å jobbe særlig med dette rettsområdet.

Statens vegvesen er en stor statlig byggherre og hos oss vil du få arbeide med spennende juridiske oppgaver innenfor kontrakts- og entrepriserett. Du vil være en del av et juridisk fagmiljø der du får jobbe med varierte juridiske spørsmål sammen med flinke kollegaer. I tillegg vil du få mulighet til å jobbe med andre rettsområder innenfor avdelingen sitt ansvarsområde.

Arbeidsoppgavene som er lagt til avdelingen spenner over et vidt spekter på det offentlig- og privatrettslige området, og omfatter særlig

 • rettslige spørsmål innen offentlige anskaffelser
 • kontrakts- og entrepriserett 
 • erstatning i og utenfor kontraktsforhold, herunder naboloven
 • forvaltningsrett
 • personvernlovgivningen  
 • skjønns- og ekspropriasjonsrett
 • tingsrett

Avdelingen håndterer både enkeltsaksbehandling og gir generell juridisk rådgivning til Statens vegvesen sin organisasjon. Vi har ansvaret for å følge opp Statens vegvesen sin rettssaksportefølje, både for forliksråd og domstolene. I saker som er brakt inn for domstolene forbereder vi saken for Regjeringsadvokaten. Juridisk og anskaffelser har også ansvaret for å behandle alle klager der Statens vegvesen er klagd inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Juridisk og anskaffelser består av 11 medarbeidere og er organisert i divisjonen Fellesfunksjoner. Avdelingen har i tillegg en anskaffelsesseksjon som består av 11 medarbeidere. Arbeidssted for stillingene vil være Drammen eller Moss.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver som medarbeider på Juridisk og anskaffelser vil blant annet være:

 • juridisk rådgivning og enkeltsaksbehandling innen rettsområdet kontrakts- og entrepriserett
 • oppfølgning av saker i Statens vegvesen sin rettssaksportefølje, herunder bidra til erfaringsoverføring fra rettssaksporteføljen til Statens vegvesen sine kontraktsmaler
 • foredrag og undervisning
 • rådgivning innen andre av avdelingens rettsområder

Kvalifikasjoner

For begge stillingene kreves det juridisk embetseksamen (Cand.jur eller master i rettsvitenskap) med gode eksamensresultater. Et godt juridisk skjønn med evne til å reflektere rundt rettslige problemstillinger og se løsninger er en viktig kompetanse som vi ønsker at du har. Stillingene krever at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk. Du må videre ha kompetanse og relevant arbeidserfaring innen rettsområdet kontrakts- og entrepriserett. I tillegg vil erfaring og interesse innenfor andre av avdelingens rettsområder være relevant.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • jobber selvstendig og strukturert

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved togstasjonen i Drammen eller i Moss sentrum med gangavstand til togstasjonen
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte avdelingsdirektør Kjersti Narheim Haugen tlf. 41 65 27 65.

Søk stillingene via "Søk her" på denne siden innen 31.01.2021. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: [email protected] eller ringe på tlf. 75 54 22 20.