Bli en del av Tietoevry's team for å sikre GDPR-overholdelse i offentlig sektor!

Arbeidsgiver:
Tietoevry
Søknadsfrist:
Snarest

Bli kjent med Tietoevry

Public 360 er en enhet i Tietoevry som leverer produkter og tjenester for å digitalisere saksbehandling og informasjonsstyring. Våre kunder er først og fremst i offentlig sektor, på tvers av hele Norden. Produktene og tjenestene bidrar til likebehandling, etterrettelig saksbehandling, og effektive kommuner og statlige etater i alle de nordiske landene.

Personvern står sentralt hos oss, av flere grunner: Flere og flere av våre kunder flytter sine applikasjoner over til skyplattformer, bevisstheten om krav til personvern og konsekvensene av dårlig personvern er stadig høyere, og de lovmessige kravene til personvern blir mer omfattende.
Vi ser etter en Privacy manager som kan forvalte og videreutvikle organisasjonens kompetanse og prosesser knyttet til personvern/GDPR.

Ansvarsområder:

Du vil være kontaktpunktet for personvern/GDPR i Public 360 på tvers av de nordiske landene. Dette innebærer at du:

 • holder deg oppdatert på lover og regler knyttet til personvern/GDPR, og bidrar til god bevissthet om og samsvar mellom disse lovene og reglene.
 • er lenken mellom Public 360 og Tietoevry Privacy team
 • arbeider proaktivt for å redusere risikoen for personvernbrudd. Dette inkluderer:
 • utvikle/implementere/vedlikeholde personvernrammeverket (prosesser, maler osv) for å sikre drift i henhold til personvern/GDPR
 • sørge for opplæring, bistår og veileder Public 360 -kolleger knyttet til bruk av personvernrammeverket
 • deltar/bistår i tilbud og gir råd til kunder innenfor personvern/GDPR
 • sikrer at eventuelle personvernbrudd håndteres i henhold til retningslinjer

Vi ser etter en kandidat som:

 • har utdannelse på bachelor- eller masternivå, innenfor for eksempel rettsvitenskap (jus), informasjonssikkerhet eller forvaltningsinformatikk
 • har utdannelse og/eller erfaring innenfor GDPR/personvern, helst innenfor IT-sektoren
 • har generell kunnskap om personvernkrav innenfor offentlig sektor
 • er analytisk, selvgående og strukturert
 • kan bearbeide kompliserte tema og budskap og videreformidle på riktig nivå til ulike målgrupper
 • liker å jobbe i team og bidra til å utvikle en profesjonell, motiverende og inkluderende arbeidsplass
 • kommuniserer presist og tydelig skriftlig og muntlig. Kandidaten må snakke/skrive engelsk og et av de nordiske språkene flytende

Du vil jobbe tett med Public 360 s Legal partner, Tietoevry Privacy team og våre produktsjefer og salgsteam.

Vi kan tilby:

 • en mulighet til å bidra til digitalisering av offentlig sektor i Norden
 • spennende og utfordrende oppgaver i grensesnittet mellom teknologi og personvern
 • et internasjonalt og faglig sterkt miljø med engasjerte og inspirerende kolleger
 • gode utviklings- og karrieremuligheter i et av Nordens største IT-selskap
 • et ambisiøst og samtidig fleksibelt arbeidsmiljø

Ble du nysgjerrig?

Vi ser frem til å motta din søknad! Legg ved en søknad og CV/lenke til LinkedIn-profil, og vi vil ta kontakt. Intervjuer vil gjøres fortløpende, så vi oppfordrer deg til å søke så snart som mulig.

Dersom du har spørsmål om rollen, ta gjerne kontakt med Trude Bergum Stanger, tlf. 913 22 758