Administrasjonssjef ved Oslo og Østre Viken jordskifterett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-06-08

Vi har ledig en nyopprettet stilling som administrasjonssjef. Kontorsted ved ett av domstolens tre rettssteder, men det må påregnes noe tilstedeværelse også på de to andre rettsstedene. Administrasjonssjefen vil sammen med domstolleder og nestleder ha ansvar for utviklingsarbeidet i domstolen.

Stillingen som administrasjonssjef har et bredt spenn av oppgaver. Fra større og langvarig arbeid med planer og prosesser, til små og store spørsmål og gjøremål som inngår i den daglige drift. I tillegg vil saksbehandling innenfor domstolens ulike fagfelt inngå i stillingen. Domstolleder er øverste leder i domstolen og er administrasjonssjefens nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar med oppfølging og koordinering av de tekniske og administrative medarbeidere i domstolen.
 • Bidra til utviklingen av en felles kultur og sikre god intern informasjon og kommunikasjon.
 • Saksbehandlingsoppgaver.
 • Lede, koordinere og drifte den administrative virksomheten i domstolen, herunder:
  • ansvar for budsjett- og økonomioppfølging, drift av rettsstedene, innkjøp og anskaffelser
  • overordnet ansvar for IT-funksjonen og interne sikkerhetsrutiner knyttet til fysisk sikkerhet, datasikkerhet og GDPR
  • ansvar for systematisk arbeid med arbeidsmiljø, HMS og internkontroll
  • dialog med og involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste

Kompetanse

 • Minimum 3-års høyere utdanning. Lang og relevant erfaring kan kompansere for manglende utdanningsnivå.
 • Relevant ledererfaring.
 • Erfaring med saksbehandling i offentlig sektor, endringsledelse og involvering av medarbeidere i prosesser, gjerne fra omstillingsarbeid i offentlig virksomhet.
 • Har et reflektert forhold til domstolenes samfunnsoppdrag og kan se sin stilling/rolle i lys av dette.
 • Erfaring med økonomistyring, budsjettansvar og strategiarbeid.
 • Erfaring fra HR- og personalforvaltning, innsikt i lov- og avtaleverk i arbeidslivet, partssamarbeid og medbestemmelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring fra å jobbe med digitalisering av arbeidsprosesser. God kjennskap til vanlige IT-verktøy.

Om deg

Vi søker deg som vil jobbe som leder i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter.

 • Du er en tydelig og støttende leder som gir dine medarbeidere tillit og ansvar, og legger til rette for faglig og personlig utvikling.
 • Du har gode analytiske evner, arbeider systematisk og er løsningsfokusert.
 • Du har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, og gode samarbeidsevner.
 • Du har innsikt i egne styrker og utfordringer i lederrollen.
 • Du er opptatt av kultur- og relasjonsbygging.
 • Du er flink til å finne nye løsninger på arbeidsprosesser, organisering, drift mv., og har en positiv innstilling til å ta i bruk nye verktøy og metoder.
 • Du er opptatt av mulighetene som digitale systemer og verktøy gir for effektivisering av arbeidsprosesser.

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg en spennende lederjobb med et viktig samfunnsoppdrag. Du vil få en variert og travel arbeidshverdag med oppgaver som gir deg faglige utfordringer, og anledning til å delta i utviklingen av domstolene.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1058 Administrasjonssjef, (fra kr 700 000,-) avhengig av dine kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til jordskifterettsleder Øystein Jakob Bjerva, tlf. 977 34 426, [email protected].

Domstolene legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Det er en forutsetning at du kan være fysisk til stede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på https://www.domstol.no/verktoy/hjelp/personvernpolicy/.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.