Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker og regjeringens juridiske rådgiver. Vi har et høyt faglig og godt sosialt miljø og bistår på mange spennende fagområder i grenselandet jus/politikk. Embetet består i dag av 47 advokater, administrasjonssjef og 22 administrative stillinger. Vi holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo. Regjeringsadvokaten er administrativt underlagt Statsministerens kontor. Les mer om Regjeringsadvokaten her www.regjeringsadvokaten.no.

Administrasjonssjef - Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten søker administrasjonssjef. 

Regjeringsadvokatens hovedoppgave er å føre rettssaker for statsinstitusjonene og å være regjeringens juridiske rådgiver. En strategisk opptrappingsplan for embetet ble besluttet i 2015. Embetet har hatt en betydelig vekst i antall ansatte som følge av dette. Antallet advokater er økt fra 34 til 47, og administrative funksjoner som IT og arkiv er styrket. Lokaler er utvidet med nye kontorer, og rutiner og arbeidsmetoder er gjennomgått og forbedret. Digitaliseringen av arbeidsprosesser har fokus.

Administrasjonssjefen har en viktig funksjon ved Regjeringsadvokatembetet, og inngår i ledergruppen. Administrasjonssjefen har ansvaret for den løpende drift av alle støttefunksjoner hos Regjeringsadvokaten. Dette omfatter blant annet økonomistyring og budsjettering, HMS og personalforvaltning, arkiv og kontortjenester, drift av IT systemer og innkjøp. Administrasjonssjefen har personalansvar for advokatsekretærer og øvrig administrativt personale. 

Ny administrasjonssjef har relevant erfaring innenfor administrative fellesfunksjoner som økonomi, virksomhetsstyring, arkiv mv. Det er en fordel at kandidater har erfaring fra kompetanseorganisasjoner med sterke fagmiljøer, samt god kjennskap til offentlig forvaltning og statlig budsjett- og regnskapsarbeid. 

Vi ser etter en leder med relevant høyere utdanning, høy integritet og faglig troverdighet. Den nye administrasjonssjefen har gode samarbeidsevner, er initiativrik og strukturert, og har en tydelig og samlende lederstil. 

Stillingsinnehaver må kunne sikkerhetsklareres på høyt nivå.

Lønn etter avtale. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie

  • Jon Erling Tenvik, tlf. 971 35 750
  • Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397

Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no innen 15. september 2019.

Regjeringsadvokaten legger vekt på statens målsettinger om mangfold i offentlige stillinger. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.