Danske Bank er Nordens nest største bank, med sterke lokale røtter og med broer til resten av verden. I over 145 år har vi hjulpet mennesker og virksomheter i Norden med å realisere sine ambisjoner.

Advokater – advokatfullmektiger

Danske Bank vokser, og vi skal nå styrke vårt advokatkontor i banken. Vi har allerede et av de sterkeste fagmiljøene i bransjen, og søker nå etter fire advokater/advokatfullmektiger til juridisk avdeling.

Vil du være med på å styrke og videreutvikle laget vårt?

Danske Bank er utfordrerbanken i det norske markedet, og har opplevd kraftig vekst de siste årene. Vi har ambisjoner om å vokse ytterligere. For å kunne støtte banken i denne veksten, trenger vi flere dyktige medarbeidere med god forretningsmessig forståelse. Vi bistår banken med juridisk rådgivning innen alle fagområder (unntatt HR og skatt), blant annet i forbindelse med transaksjoner, implementering av nytt regelverk, utvikling av nye produkter, tjenester og løsninger samt bankens standard avtaleverk.

Vi søker etter advokater/advokatfullmektiger som gjerne har kompetanse innen et eller flere av følgende fagområder:

  • Verdipapirrett
  • Antihvitvaskingsregler
  • Lånetransaksjoner
  • Panterett og garantirett
  • Betalingstjenester
  • Markedsføringsrett
  • Generell finansrett

Det vil være en fordel om du har erfaring fra finansforetak, Finanstilsynet eller advokatfirma.

Vi søker etter advokater som er interessert i å arbeide tett på de ulike forretningsområdene i banken, har god kommersiell forståelse og som har evnen til å finne gode løsninger til det beste for både banken og   kundene. Vi ønsker advokater som tar aktivt eierskap til sakene som skal løses og som bidrar til at både juridisk avdeling og banken utvikler seg.

Stillingen krever sterke kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Hva kan vi tilby?

Som advokat i Danske Bank vil du bli en del av et team på 12 advokater som arbeider tett sammen og som er flinke til å spille hverandre gode. Du blir også en del av Danske Legal som globalt teller mer enn 170 advokater. Vi har en karrieremodell som tilrettelegger for både personlig og faglig utvikling. Vi kan tilby mange spennende, utfordrende og varierte oppgaver. Du vil få muligheten til å arbeide tett med andre fagmiljøer i banken, noe som vil gi deg et unikt innblikk i og forståelse for hvordan en moderne bank drives. Du vil også oppleve å være en del av et miljø der du oppfordres til å håndtere egne saker slik du selv mener er fornuftig, men med mulighet for sparring og råd fra dine kolleger. Vi tilstreber også et miljø som er basert på tillit og uten unødvendig rapporteringer og byråkrati.

Om Danske Bank

Danske Bank har mer enn 19 000 ansatte i 16 land verden over, og vi betjener 3,4 millioner privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder. Vi en universalbank som tilbyr hele spekteret av bank og verdipapirtjenester.

Danske Bank i Norge er en filial av Danske Bank A/S. Vi er Norges tredje største bank og vi har en klar ambisjon om å vokse ytterligere i Norge. Dette gjør vi blant annet ved å satse sterkt på strategiske partnerskap, noe som våre nylige inngåtte avtaler med Akademikerne og Tekna er et resultat av.

Interessert?

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte leder for juridisk avdeling, Thomas Stølen på mobil 99 57 52 83.

Vi ser frem til å lese din søknad og ber om at du også sender med CV og vitnemål. Søknadsfristen er 31. januar 2019.