En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Advokat – Kreditt og transaksjoner (1 fast stilling/1 vikariat)

DNB-advokatene er DNBs interne advokatkontor. Vi er flere enn 50 advokater og har som mål å være Norges beste interne advokatmiljø og det ledende advokatmiljøet på våre kjerneområder. Vi jobber tett på DNB-konsernet - det er ingen andre steder i Norge der du kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som hos oss. 

Vi skal nå ansette to advokater (en fast stilling og ett toårig vikariat) innen:

Kreditt og transaksjoner  

Seksjon Kreditt og transaksjoner har ansvar for juridisk rådgivning innen ulike finansieringstransaksjoner til hele bedriftsmarkedet i DNB. Dette innebærer rådgiving om blant annet kredittgiving, restruktureringer/ konkurs og problemengasjementer.    

Vi søker nå to nye kollegaer som har erfaring med forhandling og gjennomføring av lånetransaksjoner og andre transaksjonsrelaterte problemstillinger knyttet til fremmedkapital. Du er godt kjent med etablerte avtalestandarder som benyttes i storkundesegmentet og har god kjennskap til utarbeidelse og forhandling av slike dokumenter.

Vi ser etter deg som

  • ønsker seg bred erfaring innen seksjonens fagområder
  • er selvstendig, effektiv og løsningsorientert, og trives med å jobbe i et miljø med høyt tempo
  • er nysgjerrig, modig og ansvarlig, slik at du opptrer i samsvar med DNBs verdier
  • er hjelpsom og kan bistå de ulike oppdragsgiverne i banken på en praktisk og effektiv måte
  • har god forretningsforståelse og evne til å bygge gode relasjoner
  • er en lagspiller, forstår verdien av å jobbe på tvers mellom enheter og deler kunnskap aktivt
  • er fleksibel og positivt innstilt til endringer

I tillegg har du gode faglige kvalifikasjoner, herunder akademiske resultater. Du har norsk mastergrad i rettsvitenskap eller er cand.jur.

Stillingene krever gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Vil du vite mer om stillingen og hva det vil si å jobbe hos DNB-advokatene? Ta gjerne kontakt med

  • Seksjonsleder og advokat Inez Thorsvik +47 951 46 344
  • Juridisk direktør Audun Moen +47 928 81 394

Om å jobbe i DNB

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre – nysgjerrig, modig og ansvarlig – kan du passe godt inn hos oss. 

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.