DNB-advokatene er DNBs interne advokatkontor. Vi er flere enn 50 advokater og har som mål å være Norges beste interne advokatmiljø og det ledende advokatmiljøet på våre kjerneområder. Vi jobber tett på DNB-konsernet. Det er ingen andre steder i Norge du kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som hos oss.

DNB-advokatene søker fire nye kolleger

Nå skal vi ansette fire nye advokater/advokatfullmektiger innenfor følgende områder:

AML/finansregulatorisk (fast stilling)

Er du opptatt av å forebygge økonomisk kriminalitet? DNBs arbeid med å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering er viktigere enn noensinne. Bankens sterke fagmiljø innenfor anti-hvitvasking (AML) er avgjørende for at DNB skal ivareta samfunnsoppdraget vi har. DNB-advokatene skal nå ansette en advokat for å styrke konsernets arbeid på området ytterligere.

Vi er på jakt etter en advokat/advokatfullmektig med erfaring fra anti-hvitvasking og/eller andre regulatoriske oppgaver. Du vil være en viktig sparringspartner og faglig ressursperson for øvrige fagmiljøer i konsernet på området.

Regelverksovervåking (fast stilling)

Brenner du for kunnskapsdeling? Oppdatert kunnskap om relevante lovregler er helt avgjørende for DNB. DNB-advokatene har ansvar for å informere DNB-konsernet om nye lover og regler, og å gi råd om hvilken betydning endringene kan eller vil ha for DNB. Vi skal styrke arbeidet på regelverksovervåking, og ser etter en ny målrettet og strukturert kollega som vil få ansvar for dette arbeidet.

Du vil samarbeide tett med ulike fagmiljøer i DNB-konsernet, blant annet compliance-miljøene og juristene på våre kontorer i utlandet (New York, London, Singapore, Stockholm, Luxembourg og Polen). Stillingen gir mulighet for å opparbeide svært god oversikt over det regulatoriske rammeverket og de sentrale rettsområdene innen bank og finansieringsvirksomhet.

Lånetransaksjoner - bedriftskunder (2-årig vikariat, med mulighet for fast ansettelse)

Synes du det er spennende å bidra til vekst og nyskaping? Vi søker en ny kollega som skal jobbe med forhandling og gjennomføring av lånetransaksjoner. Du må ha erfaring med selskapsrett og kontraktsrett. Det er også en fordel, men ikke et krav, om du har erfaring med etablerte avtalestandarder som LMA.

Innovasjon og teknologi (fast stilling)

Ønsker du å jobbe i grenselandet mellom jus og teknologi? DNB satser tungt på nye løsninger for å forenkle og forbedre prosesser og for å gjøre hverdagen enklere og bedre for kundene våre. Vi ser etter en advokat som særlig skal jobbe med kontraktprosesser og rådgivning på dette området. Sentrale rettsområder vil være generell kontraktsrett, finansregulatorisk lovgivning, personvern og teknologirett. Vi ser etter en kandidat som har noen års erfaring innenfor ett eller flere av disse rettsområdene, men relevant spesialisert utdanning og sterk motivasjon kan veie opp for manglende erfaring. Det er også en fordel, men ikke et krav, om du har erfaring som prosjektleder og/eller erfaring med forhandlinger og utforming av kontrakter.

Vi ser etter deg som:

  • er selvstendig, effektiv og løsningsorientert, og trives med å jobbe i et miljø med høyt tempo
  • er nysgjerrig, modig og ansvarlig, slik at du opptrer i samsvar med DNBs verdier
  • er hjelpsom og kan bistå de ulike oppdragsgiverne i banken på en praktisk og effektiv måte
  • har god forretningsforståelse og evne til å bygge gode relasjoner
  • er en lagspiller, forstår verdien av å jobbe på tvers mellom enheter og deler kunnskap aktivt
  • er fleksibel og positivt innstilt til endringer
  • I tillegg har du gode faglige kvalifikasjoner, herunder akademiske resultater. Du har norsk mastergrad i rettsvitenskap eller er cand.jur.

Stillingene krever gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Vil du vite mer om stillingene og hva det vil si å jobbe hos DNB-advokatene? Ta gjerne kontakt med oss!

  • Inez Thorsvik, Kreditt og transaksjoner, mob: +47 951 46 344
  • Kjetil T Holmen, Innovasjon og teknologi, mob: +47 924 92 425
  • Audun Moen, juridisk direktør, mob: +47 928 81 394

Om arbeidsplassen

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.