Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har fra 2020 vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Advokat/ advokatfullmektig

Kommuneadvokaten i Drammen søker inntil to engasjerte og dyktige advokater eller advokatfullmektiger. Kommuneadvokaten skal yte bistand til nye Drammen kommune og representerer kommunen i rettstvister for domstolen og fylkesnemnda. Kommuneadvokaten er uavhengig kommunens øvrig organisasjon, men er organisatorisk underlagt kommunaldirektør for administrasjon og administrativ effektivisering. Fra 1. januar 2020 skal kontoret bestå av åtte fast ansatte advokater, inkludert kontorets leder/kommuneadvokat.

Kommuneadvokaten skal bidra til å fremme rettssikkerhet og ivareta Drammen kommunes rettslige og økonomiske interesser. Kontoret er også en sentral rådgiver for den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Arbeidsoppgavene er juridisk og samfunnsmessig interessante og varierte, og omfatter de fleste rettsområder innenfor både offentlig rett og privatrett. Kommuneadvokaten har god tilgang på prosessoppdrag for domstolene og fylkesnemnd. De ledige stillingene hos kommuneadvokaten gir en spennende mulighet for å delta i en samfunnsmessig viktig periode for nye Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning for politisk og administrativ ledelse, samt kommunens virksomheter
 • Prosedyreoppdrag for fylkesnemnd og domstoler
 • Opplæring og kurs innen sentrale rettsområder for kommunens virksomheter

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller
  mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • Advokatbevilling, tilfredsstille krav for å få utstedt advokatbevilling, eller krav for å bli autorisert advokatfullmektig.
 • Erfaring som advokat/advokatfullmektig med offentlige virksomheter med klienter, erfaring som dommer/dommerfullmektig og prosedyreerfaring vil telle positivt.
 • Erfaring fra kontorets sentrale arbeidsområder, herunder forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og utbyggingsavtaler, kontrakts- og entrepriserett, arbeidsrett, eiendomsrett, offentlige anskaffelser vil bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

 • Har høy personlig og faglig integritet
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har høy arbeidskapasitet
 • Er serviceinnstilt
 • Er tydelig, strukturert og beslutningsdyktig
 • Har god gjennomføringsevne
 • Er en bidragsyter til et godt
  arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og dyktige kollegaer
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Deltakelse i samfunnsmessige viktige virksomheter
 • Varierte og interessante faglige oppgaver
 • Bredt fagfelt
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale 

Kontakt

 • Konstituert kommuneadvokat Line With, tlf 47300943

Søkere som ønsker seg unntatt fra den offentlige søkerlisten bes begrunne det. I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger som har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten. Dersom anmodningen om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil du få beskjed om dette før du føres opp på søkerlisten.

Søknad innen 30 . oktober via knappen "Søk her".