Advokat eller advokatfullmektig Hamar/Oslo

SpareBank 1 Østlandet

Arbeidsgiver:
Sparebank 1 Østlandet
Søknadsfrist:
2023-02-03

Vi søker advokat eller advokatfullmektig med arbeidssted Hamar eller Oslo.

Som advokat/advokatfullmektig i SpareBank1 Østlandet vil du inngå i bankens juridiske avdeling, som består av 8 personer. Juridisk avdeling leverer juridiske tjenester innenfor et bredt spekter av fagområder til banken og bankens datterselskaper, herunder regulatoriske problemstillinger, avtale- og kontraktsrett innenfor en rekke kontraktsområder, utkontraktering, arbeidsrett,  personvern, utarbeidelse av policyer og retningslinjer, håndtering av klagesaker, fremstilling av saker for Finansklagenemnda og oppfølging av saker for de alminnelige domstoler. 

Du rapporterer til juridisk direktør.

Aktuelle arbeidsoppgaver 

 • Rettslige spørsmål innenfor bank- og finansrett, herunder finansforetaksloven, finansavtaleloven, konkurs-, pant- og garantirett, kreditt og alminnelige selskapsrettslige spørsmål
 • Vurdere juridiske problemstillinger knyttet til nye systemer og løsninger
 • Fortolkning og kvalitetssikring opp mot gjeldende og endrede rammebetingelser   
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter, herunder forhandlinger i tilknytning til kontraktsinngåelser 
 • Utkontraktering
 • Arbeidsrett
 • Forsikringsrett
 • Internasjonalt regelverk (korrespondentavtaler og betalingsformidling) 
 • Verdipapirrett
 • Styresekretærfunksjon 
 • Oppfølging av klagesaker
 • Oppfølging av saker for Finansklagenemnda og de alminnelige domstoler

Kandidater med kompetanse/erfaring innenfor ett eller flere av følgende fagområder oppfordres særskilt til å søke:

 • Internasjonalt regelverk (MiFID og EMIR), EMTN-låneprogram og grensekryssende virksomhet (korrespondentavtaler, internasjonal betalingsformidling og sanksjonsregler)
 • ISDA-avtaleverk 
 • Verdipapirrett, herunder verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og finansielle instrumenter 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetsekssamen/master i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring fra bank/finans er en fordel, men ingen forutsetning 

Personlige egenskaper

 • Vi søker selvstendig person med god vurderingsevne, som arbeider nøyaktig og effektivt og som har gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

 • Mulighet for delvis hjemmekontor etter nærmere avtale
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktinformasjon