Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Sammen skaper vi fremtiden.

Advokat/ advokatfullmektig - Kommuneadvokaten i Bærum

Kommuneadvokaten har ledig to faste stillinger og ett vikariat på 9-12 måneder som advokat/advokatfullmektig. Tiltredelse er så raskt som mulig etter 15.10.18 for de faste stillingene og 01.12.18 for vikariatet.

Det må tydelig fremgå av søknaden om du søker fast stilling eller vikariat.

Kommuneadvokaten er kommunens prosessfullmektig for domstolene og fylkesnemnda og påtar seg rådgivningsoppdrag for den politiske og administrative ledelsen. Kommuneadvokaten ligger organisatorisk direkte under rådmannen, og er selvstendig i juridiske spørsmål. Arbeidsoppgavene er juridisk og samfunnsmessig interessante og spenner over de fleste rettsområder innenfor både privatrett og offentlig rett. Kontoret består av 11 advokater og én sekretær.

Bærum kommune står i årene fremover overfor en rekke store by- og tettstedsutviklingsprosjekter. Vi ser derfor særlig etter kandidater med kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett. Vi ser også særlig etter kompetanse innenfor offentlige anskaffelser og statsstøtte. De som ansettes kan imidlertid påregne en variert portefølje, og vi ser etter søkere som er motivert for å jobbe med flere av kontorets sentrale arbeidsområder, herunder kontraktsrett, alminnelig og spesiell forvaltningsrett og arbeidsrett.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning
 • Prosedyreoppdrag
 • Opplæring/ kurs

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder plan og bygningsrett, offentlige anskaffelser og/eller statsstøtte.
 • Det er også ønskelig med erfaring fra andre av kontorets sentrale arbeidsområder, herunder kontraktsrett, alminnelig og spesiell forvaltningsrett, og arbeidsrett.
 • Erfaring som advokat, advokatfullmektig eller dommerfullmektig vil telle positivt.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Et bredt fagfelt med varierte og interessante faglige oppgaver
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet

 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25). Du vil i så tilfelle bli varslet om dette når du søker. Det bes om at eventuelle anmodninger om unntatt offentlighet blir begrunnet.

Kontakt

Kommuneadvokat Camilla Selman, mob: 995 62 572