Vil du jobbe som advokat/advokatfullmektig ved kommune-Norges advokatkontor KS Advokatene?

Arbeidsgiver:
KS - kommunesektorens organisasjon
Søknadsfrist:
2021-10-03

KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon med alle norske kommuner og fylkeskommuner som medlemmer. I offentlig sektor er KS den største arbeidsgiverorganisasjonen. Vår visjon er en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS har hovedkontor i Oslo, 16 kontorsteder i 8 regioner i Norge og et Europa-kontor i Brussel.

KS Advokatene

KS Advokatene er KS’ advokatkontor, og utgjør den juridiske avdelingen i organisasjonen.

Som organisasjonsadvokater har vi alle landets kommuner og fylkeskommuner som klienter, og yter dessuten tjenester til kommunalt eide bedrifter og virksomheter. I tillegg bistår vi KS som internadvokater.

KS Advokatene er et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige. Kontoret vil fra i høst bestå av 31 medarbeidere, hvorav 24 advokater, fordelt på hovedkontoret i Oslo og regionskontorene i Kristiansand og Tromsø.

Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse, som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Arbeidshverdagen bærer preg av KS’ rolle som en viktig samfunnsaktør, og det stilles høye krav til kvalitet.

Om stillingen

Vi har nå ledig en fast stilling som advokat/advokatfullmektig ved kontoret i Oslo. Stillingen gir en særegen mulighet til å utøve advokatvirksomhet, samtidig som du bistår kommunene i å fylle sitt samfunnsoppdrag og å betjene og ivareta sine innbyggere.

Kommuner er komplekse organisasjoner som kommer i kontakt med svært mange rettsområder. Hos oss blir du en del av et lag som yter juridisk bistand innenfor de fleste av disse, og som fører saker for alle rettsinstanser.

I tillegg til ordinære advokatoppdrag for kommunene, vil du ha utstrakt kontakt med KS’ medlemmer i form av juridisk rådgivning som medlemsservice. Dessuten kan du påregne prosedyre for domstolene. En betydelig del av arbeidet vil være interessepolitiske oppgaver for å fremme kommunesektorens interesser, og du kan få i oppgave å bistå KS-organisasjonen som internadvokat.

KS Advokatene arrangerer jevnlig kurs og andre kompetansehevende tiltak for våre medlemmer, og det ligger til stillingen å bidra også til dette.

Advokatene er fordelt på fem faggrupper:

  • Arbeidsrett
  • Eiendomsskatt, skatt, mva og digitalisering
  • Fast eiendom og miljø
  • Konkurranse- og selskapsorganisering
  • Kommunal- og forvaltningsrett

Stillingen er tenkt knyttet til arbeidsrettsgruppen og én eller flere andre faggrupper avhengig av behov, kompetanse og interesse.

Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Den vi søker må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og bør kunne vise til gode faglige resultater.

Som del av en arbeidsgiverorganisasjon står arbeidsrett sentralt hos oss, og både kunnskap og erfaring fra dette fagområdet er en særlig fordel. Vi vil imidlertid legge vekt på interesse og erfaring innen alle våre kompetanseområder – de viktigste finner du på www.ksadvokatene.no. Det er derfor viktig at du redegjør for faglig bakgrunn og interessefelt.

Kunnskap om kommunesektoren og politiske prosesser, samt kjennskap til forvaltningsretten og personvern, teller positivt. Det vil også ha betydning om du kan vise til samfunnsengasjement og fartstid fra relevante stillinger.

Det er viktig med egenskaper som nøyaktighet og initiativ, og du bør være i stand til å bevege deg utenfor komfortsonen og prøve deg på nye utfordringer. For å gjøre en god jobb må du dessuten ha svært gode norskferdigheter skriftlig og muntlig, og raskt kunne håndtere nytt dataverktøy. Videre må du trives både med å samarbeide og jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen kan være hektisk, men spennende og variert. KS forventer fleksibilitet fra medarbeiderne, men dette er gjensidig og innenfor ryddige rammer.

I KS får du gode muligheter for personlig og faglig utvikling, ordnede arbeidsbetingelser, fleksibel arbeidstid, mulighet for å jobbe noe hjemmefra, gode pensjons- og forsikringsordninger, subsidiert kantine, tilgang på firmaleilighet på fjellet, fleksibel arbeidstid og rett til trening i arbeidstiden. Muligheten for å jobbe for KS’ samfunnsoppdrag bidrar dessuten til å fylle arbeidsoppgavene med mening.

Lønn etter avtale.

Kontoret ligger i Kommunenes Hus, og er således sentralt plassert vis-à-vis Nationaltheatret stasjon.

Kontaktinformasjon

  • Johan Nyrerød Spiten
    Avdelingsdirektør
    Telefon: 480 12 204

Søknad

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør særlig oppmerksom på at for å bli vurdert må du vedlegge karakterutskrift fra studiet, vitnemål fra videregående skole samt eventuelle øvrige relevante attester mv.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og vi oppfordrer til at disse sendes inn så snart som mulig. Endelig søknadsfrist er 3.10.21. 

Les med om KS Advokatene på www.ksadvokatene.no og følg oss på www.fb.com/ksadvokatene.