Advokat og advokatfullmektig

Arbeidsgiver:
Nordhus & Aarø
Søknadsfrist:
2019-11-11
Advokatfirmaet Nordhus & Aarø ble etablert 1. januar 2013. Vi består i dag av en kontorsjef, tre advokater og en administrasjonssekretær. Vi yter forsvarerbistand til enkeltpersoner i saker som gjelder straff. Vi påtar oss videre prosedyreoppdrag i saker som gjelder gyldigheten av offentlige inngrep, utredningsoppdrag, samt generell sivilprosess på utvalgte områder. Vi er uredde, uavhengige og hardtarbeidende. Våre klienters interesser er alltid rettesnoren for vårt arbeid. Vi har en høy faglig og etisk standard. Målet er best mulig resultat for de mennesker vi bistår. Firmaet har mangeårig og bred erfaring med straffesaker og prosedyre.

Vi søker både etter en advokat og en advokatfullmektig for snarlig tiltredelse.

Både for advokatstillingen og fullmektigstillingen vil arbeidet særlig bistå i forsvarerbistand i straffesaker, herunder å bistå personer i varetekt med ulike praktiske gjøremål, under fengslingsmøter, avhør og under hovedforhandling. For advokatfullmektigen vil oppgavene i starten primært bestå i å bistå advokatene i deres saker. Arbeidsoppgavene er varierte, og reisevirksomhet og oppdrag utenbys hører med.

Ønsket utdanning og erfaring:

Master i rettsvitenskap er en forutsetning. Vi vektlegger eksamensresultater, relevant arbeidserfaring, og fordypning innenfor strafferett, straffegjennomføringsrett, forvaltningsrett og prosessfagene. Årets kandidater er velkomne til å søke fullmektigstillingen.

Personlig egnethet:

Vi legger avgjørende vekt på personlig egnethet. Du må ha lyst til å jobbe som forsvarer, ha et faglig engasjement for strafferett, være trygg i møte med mennesker i en kritisk livssituasjon, effektiv og tåle et høyt arbeidstempo. I tillegg forventer vi at du har evne til å håndtere det etiske ansvaret som hviler på advokaten.

Se vår hjemmeside www.nordhus-aaro.no for omtale av virksomheten.

Vi har behov for bistand raskt, og vil intervjue kandidater fortløpende, vennligst send søknad med CV til post@nordhus-aaro.no.