Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med ca. 4000 ansatte. Fylkeskommunen har ansvar for store samfunnsoppgaver, som videregående opplæring, samferdsel, regionalutvikling, kultur, næring og tannhelse. Fylkeshuset er sentralt plassert i Stavanger.

Advokat/advokatfullmektig

Vi utvider, og søker en dyktig medarbeider til vårt kontor. Er du løsningsorientert, liker og håndterer høyt arbeidstempo, og ønsker å arbeide i en stor organisasjon, er du kanskje den vi søker.

Det er nå ledig stilling som:

Advokat/advokatfullmektig

Vi søker en person som:

 • evner å sette seg raskt inn i nye problemstillinger
 • liker og håndterer høyt arbeidstempo og uforutsigbarhet
 • ser verdien av å arbeide på tvers av organisasjon og fag
 • er løsningsorientert
 • er initiativrik og selvstendig
 • har interesse for offentligrettslige spørsmål
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har faglig trygghet og integritet

For stillingen kreves:

 • juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi kan tilby:

 • juridiske og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver
 • lønn etter avtale
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i kommunal landspensjonskasse (KLP) og forsikringsordning for det kommunale området.

Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Erfaring/kjennskap til entrepriserett er en fordel, men ingen absolutt nødvendighet.

For personer uten advokatbevilling er det en forutsetning at man oppfyller vilkårene for å få autorisasjon som fullmektig. Også nyutdannede kan søke.

Om oss

Fylkesadvokaten er Rogaland fylkeskommunes advokatkontor, og vi ivaretar juridiske problemstillinger knyttet til fylkeskommunens totale ansvarsområde. Sentrale fagområder er generell og spesiell forvaltningsrett, kommunalrett, anskaffelsesrett, arbeidsrett, personvern, kontraktsrett, entrepriserett, ekspropriasjonsrett og erstatningsrett. 

Våre oppgaver er blant annet å gi løpende råd og veiledning innenfor hele fylkeskommunens virkeområde, utrede juridiske problemstillinger, tilby kurs og undervisning internt i organisasjonen, forberede saker for fylkeskommunens særskilte klagenemnd/andre folkevalgte organer og prosedere fylkeskommunens rettssaker.

Spørsmål om stilling kan rettes til fylkesadvokat Siri Frafjord Landa, på telefon 51 51 69 49/916 22 672.

Søknadsfrist: 16. februar 2020

Søknad vedlagt vitnemål sendes elektronisk via vår nettside rogfk.no.