Advokat / advokatfullmektig

Arbeidsgiver:
SpareBank 1 Nord-Norge
Søknadsfrist:
2022-01-26

Vil du være med å styrke og videreutvikle laget vårt? 

Juridisk avdeling i SpareBank 1 Nord-Norge dekker hele konsernets behov for juridiske tjenester. Avdelingen består av totalt 7 personer, herav fem erfarne advokater, personvernombud og rådgiver selskapsledelse. På grunn av stadig mer omfattende og komplisert regelverk, og betydelig endring i bransjen som følge av digitalisering, opplever vi stor etterspørsel etter våre tjenester. Du vil få mulighet til å arbeide tett sammen med konsernets ledelse og forretningsområdene bank, finansiering, verdipapir, eiendomsmegling og regnskapstjenester. Stillingen medfører varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Vi bistår alle konsernets enheter innenfor hele det forretningsjuridiske området, og dekker bl.a.: Kontraktsrett (særlig finansavtaler), transaksjoner, børs- og verdipapirrett, arbeidsrett, pant og kreditt, selskapsrett, fast eiendom, personvern og tvisteløsning. Vi gir rettslige råd, forhandler, vurderer og skriver avtaler, håndterer klager og tvister, informerer om og implementerer nytt regelverk, og deltar i ulike prosjekter, f.eks. når konsernet skal utvikle nye produkter og tjenester.

Kvalifikasjoner

 • Cand. Jur. eller mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. 
 • Minimum 2 års erfaring fra advokatfirma, internjuridisk avdeling eller finansbransjen. Fortrinnsvis innenfor noen av våre fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstilling både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert med strategisk blikk.
 • Klarer å se juridiske problemer i en forretningsmessig helhet og bidra til å løse forretningsproblemet.
 • Klarer å ta beslutninger selv og gi klare råd til oppdragsgiver om gjennomføring og oppfølging.
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag.
 • Opptatt av god service og ønsker å bygge relasjoner med nøkkelpersoner internt og eksternt.
 • Er en lagspiller, forstår verdien av å jobbe på tvers mellom enheter og deler kunnskap aktivt.
 • Høy grad av faglig og personlig integritet

Vi tilbyr

 • Nord-Norges mest spennende konsernjuridiske jobb.
 • Utfordrende og varierte oppgaver i stilling med gode utviklingsmuligheter.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø i nye lokaler i Tromsø sentrum.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Kontaktinformasjon

 • Anniken Skogly
  Juridisk sjef
  Telefon: 97120799