Advokat/advokatfullmektig

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Arbeidsgiver:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Søknadsfrist:
2021-03-04

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det ledig stilling som advokat ved Foretaksadvokatens kontor i Tromsø med tiltredelse i løpet av første kvartal i 2021.

Foretaksadvokaten opptrer som advokatkontor for UNN og bistår foretakets ledelse med juridisk rådgiving, prosedyreoppdrag og opplæring/kurs.

Foretaksadvokatens kontor har tre hele faste stillinger.  Organisatorisk plassering er pt i Personal og organisasjonssenteret. Enheten rapporterer til sykehusets ledelse og har det faglige ansvaret for egen enhet. Foretaksadvokaten skal bidra til å fremme rettssikkerhet og ivareta helseforetakets rettslige og økonomiske interesser.

Stillingens arbeidsområder

Den som ansettes kan påregne varierte arbeidsoppgaver, og vi ser etter søkere som er motivert for å jobbe med alle de sentrale rettsområdene ved kontoret både innenfor privat- og offentlig rett.

En del av sakene ved kontoret angår tvisteløsning innenfor ulike rettsområder som foretaket er involvert i, særlig knyttet til kontraktsforhold. I tillegg gir Foretaksadvokaten løpende rådgiving innenfor en rekke rettsområder og prosederer i noen grad saker for retten.

Foretaksadvokaten utreder saker og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til foretakets drift, tjenesteyting, eierstyring og organisatoriske spørsmål. Det ytes i tillegg bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse, samt rådgivning knyttet til offentlig anskaffelser.

I enkelte saker arbeider Foretaksadvokaten i team med andre jurister i foretaket eller eksterne advokater som foretaket har rammeavtale med.

Foretaksadvokaten skal gjennom sitt arbeid bidra med juridisk kvalitetssikring i virksomheten, forebygge tvister og håndtere saker profesjonelt, effektivt og på en tillitsvekkende måte.

Kvalifikasjoner til stillingen

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring

Det er ønskelig at søkere har erfaring innen ett eller flere av rettsområdene; entreprise- og kontraktsrett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, immaterialrett, arbeidsrett.

Det vil være en fordel med kjennskap til offentlig forvaltning og helselovgiving.

Erfaring er ønskelig, men ingen betingelse. Kandidat som vurderes til å ha riktig motivasjon og potensiale til å bli en dyktig advokat kan bli foretrukket. I vurderingen vil personlig egnethet bli tillagt betydelig vekt.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt med positive holdninger og godt humør
 • Dyktig på samarbeid og samhandling
 • Tydelig og strukturert
 • Fleksibel og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper; herunder god skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Et bredt fagfelt med spennende og varierte faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser

Kun søknader som sendes via Webcruiter blir vurdert, følg lenke "Søk her" på denne siden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre søkere som har bedt seg unntatt fra offentlighet i søkerlista. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. Det bes om at eventuelle anmodninger om unntatt offentlighet blir begrunnet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen, kontakt

 • Gøril Bertheussen
  Personalsjef
  Telefon: 97600837