Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA er et ledende advokatfirma innen strafferett. I tillegg har vi et stadig økende tilfang av ulike sivile saker, herunder familie, arv- og skifterett, arbeidsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, forvaltningsrett, skattesaker samt krise og mediehåndtering. Firmaet ble etablert i 2004 og består i dag av en rekke engasjerte medarbeidere. Vi holder til ved tinghuset i Oslo.

Advokat

Andenæs Aaløkken Veum advokatfirma DA ekspanderer og søker etter flere flinke advokater med et visst eget sakstilfang. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med et bredt spekter av saker, et meget godt miljø og en god administrasjon.

Tiltredelse så snart som mulig.

Søknad sendes til ani@aav.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til

  • administrerende partner Vegard Aaløkken (916 94 066) eller
  • daglig leder Anna Nielsen (970 96 466)