Advokat

Kommuneadvokaten, Drammen kommune

Arbeidsgiver:
Drammen kommune
Søknadsfrist:
2022-12-01

Kommuneadvokaten er Drammen kommunes interne advokatkontor for alle saker og situasjoner hvor kommunen trenger advokatbistand. Kommuneadvokaten gir uavhengige juridiske råd og betenkninger, og representerer kommunen i rettstvister for domstolen og fylkesnemnda. Organisatorisk er kommuneadvokaten underlagt direktør for styring og eierskap, med direkte linje til rådmannen. Kommuneadvokaten bistår av 9 advokater, inkludert leder/kommuneadvokat.

Arbeidsoppgaver

Drammen kommune, er en av landets største kommuner med det mangfold og omfang av virksomhet det innebærer. Arbeidsoppgavene hos kommuneadvokaten er juridisk og samfunnsmessig interessante og spenner over de fleste rettsområder innenfor både privatrett og offentlig rett. Kommuneadvokaten bistår kommunens administrative ledelse og ulike virksomheter med vurderinger av rettslige problemstillinger og prosessoppdrag. Også kommunens politiske ledelse kan be kommuneadvokaten om bistand. Advokatene hos kommuneadvokaten utøver sin virksomhet i tråd med advokatlovgivningen og advokatetiske regler og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.

Vi ser etter en hyggelig og faglig sterk kollega med høy integritet og interesse for å jobbe med et bredt spekter av rettsområder til fellesskapets beste.

Arbeidsoppgaver hos kommuneadvokaten er:

 • Juridisk rådgivning
 • Prosessoppdrag
 • Opplæring/kurs 

Kvalifikasjoner 

 • Du må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 
 • Erfaring som advokat, dommer/dommerfullmektig vil telle positivt.
 • Det vil telle positivt om du har kompetanse innen ett eller flere av rettsområdene plan- og bygningsrett, erstatningsrett og kontraktsrett, men det er ingen forutsetning.  
 • Forståelse av offentlig virksomhet vil telle positivt
 • Faglig styrke og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

Personlige egenskaper

 

Vi ønsker at du

 • har høy integritet
 • er fleksibel og serviceinnstilt
 • ønsker å være en positiv bidragsyter til et godt faglig og kollegialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Varierte og faglig interessante arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. 

Søkere om ønsker seg unntatt fra den offentlige søkerlisten bes begrunne dette. I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger som har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten. Dersom anmodningen om unntatt offentlighet ikke tas til følge vil vi gi beskjed om dette før du føres opp på søkerlisten. 

Kontaktinformasjon