Stilling ledig for advokat eller advokatfullmektig, gjerne med polsk språkkompetanse.

Advokat eller advokatfullmektig

Vår medarbeider gjennom mange år går over i annen stilling. Hun har, som norsk jurist med språkkompetanse i polsk, bistått polsktalende klienter innenfor mange ulike rettsområder, og vi søker hennes etterfølger for å ivareta både nye og gamle klienter som har vært vant til å henvende seg til vårt kontor for å få juridisk hjelp på et solid faglig nivå.

Dette kan være en meget god mulighet for den rette person, der polsk språkkompetanse vil være en klar bonus, men ikke en forutsetning for å komme i betraktning.

Det er ønskelig at du har en del yrkeserfaring. I alle fall må du ha godtgjort gode juridiske kunnskaper, ha et ønske om å arbeide som advokat og ha interesse for å bistå enkeltpersoner og små bedrifter i saker over et vidt spekter.

Avhengig av bakgrunn og interesser kan du selv prege din profilering, men firmaet har pr i dag mange oppdrag innenfor familie-, arv- og skifterett, arbeidsrett, barnevern, utlendingsrett og trygderett samt strafferett.

Dette medfører relativt mange prosedyreoppdrag.

Bakgrunn forutsettes å være norsk master i rettsvitenskap/cand. jur.

Vårt kontor ligger sentralt på Oslo Vest nær offentlig kommunikasjon og med parkeringsmuligheter.

Tiltredelse i begynnelsen av 2020. Søknader ønskes derfor så snart som mulig.

Vi vil vurdere kandidater fortløpende. Legg ved CV og karakterutskrift /vitnemål ved søknaden samt attester/referanser.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte

  • advokat Øivind Østberg, tlf 92615668, eller
  • advokat Victoria Marciuch Sevenoaks, tlf 47964386

Søknad sendes fortrinnsvis på mail til: advokatostberg@icloud.com

I emnefeltet skriver du: Stillingssøknad

Søknader kan også sendes som brevpost til:

  • Advokafirmaet Øivind Østberg AS
  • Heggelibakken 2B
  • 0375 Oslo

Mer om firmaet kan du se på vår hjemmeside familierettadvokaten.no