Advokat/jurist

Vi søker etter ny medarbeider til avdeling for compliance og juridisk

Arbeidsgiver:
Folketrygdfondet
Søknadsfrist:
2022-05-25

Vi har behov for å øke kapasiteten vår på avdelingen for compliance og juridisk. Avdelingen arbeider tett opp mot alle avdelingene i Folketrygdfondet og våre investeringsaktiviteter. Som advokat/jurist i Folketrygdfondet får du anledning til å utvikle god kompetanse innen finans- og verdipapirrett, compliance-arbeid og ulike problemstillinger knyttet til kapitalforvaltning. 

Sentrale oppgaver vil være å bistå virksomheten i alle typer juridiske problemstillinger som gjennomgang av avtaler, innside- og flaggeproblematikk, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett mv. Compliance- og risikoarbeid vil bestå i å utarbeide retningslinjer og rutiner, gjennomføre kontrollaktiviteter og rapportere fra disse områdene. Avdeling for compliance og juridisk består i dag av 3 ansatte.

Kvalifikasjoner

Vi søker en advokat/jurist med interesse for kapitalforvaltning og noe relevant arbeidserfaring. Du har gjerne erfaring fra stilling som advokat/advokatfullmektig i et advokatfirma, som internjurist i en bedrift, offentlig forvaltning eller annen virksomhet innen finans /kapitalforvaltning. Juridiske fagområder er primært nasjonal- og internasjonal avtalerett, verdipapirrett og offentlige anskaffelser.

 • Mastergrad i rettsvitenskap
 • 2-4 års relevant arbeidserfaring
 • Interesse for fagområdene, herunder compliance-arbeid 
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Evne til å arbeide på tvers av avdelingene og samarbeid med andre fagområder
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby deg

 • Utfordrende oppgaver i en organisasjon som legger vekt på faglig dyktighet, godt omdømme og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

I Folketrygdfondet er vi opptatt av helheten i ansettelsesforholdet og mener at en riktig balanse mellom arbeid og privatliv gir best resultat over tid.

Generell informasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til

 • Christina Stray (direktør) Tlf: 23 11 72 00
 • Ellen Grøtter (personalsjef) Tlf: 23 11 72 00

Søknad, CV og attester og vitnemål sendes via lenke på denne siden. 

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.