Advokat / jurist

Ledende finansmiljø med viktig samfunnsoppdrag søker medarbeider til compliance og juridisk avdeling

Arbeidsgiver:
Folketrygdfondet
Søknadsfrist:
2023-06-11

Folketrygdfondet søker medarbeider til en nyopprettet og spennende stilling i avdelingen for compliance og juridisk.

Vi søker en advokat/jurist som har lyst til å jobbe med kapitalforvaltning. Du har gjerne erfaring fra stilling som advokat/advokatfullmektig i et advokatfirma, som internjurist i en bedrift, offentlig forvaltning eller annen virksomhet innen finans/kapitalforvaltning. Juridiske fagområder er både nasjonal- og internasjonal avtalerett, verdipapirrett, innside- og flaggespørsmål, åpenhetsloven, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett. I tillegg er det spørsmål og  problemstillinger knyttet til våre investeringer og eierskapsutøvelse, og utarbeidelse av  en årlig rapport om vår eierskaps- og kreditoroppfølging. Når det gjelder compliance- og risikoarbeid omfatter det utarbeidelse av retningslinjer og rutiner, gjennomføre kontrollaktiviteter og å rapportere fra de aktiviteter som er gjennomført.

Du må kunne identifisere deg med Folketrygdfondets verdier og verdsette det spesielle ansvaret organisasjonen har som ansvarlig forvalter av store verdier på vegne av fellesskapet. For oss er faglig dyktighet, personlig integritet og samarbeidsevne viktige egenskaper hos våre medarbeidere. Du vil få gode muligheter for faglig utvikling og innflytelse på eget arbeid. 

Relevante kvalifikasjoner

  • Mastergrad i rettsvitenskap 
  • Relevant arbeidserfaring 
  • Interesse for fagområdene, herunder compliance-arbeid 
  • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig 
  • Proaktiv, selvgående med høy integritet og gode samarbeidsevner 
  • Evne til å arbeide på tvers av avdelingene og samarbeid med andre fagområder 
  • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi kan tilby deg

Avdelingen arbeider tett opp mot alle avdelingene i Folketrygdfondet og våre investeringsaktiviteter. Som advokat/jurist i Folketrygdfondet får du anledning til å utvikle god kompetanse innen finans- og verdipapirrett, compliance-arbeid og ulike problemstillinger knyttet til kapitalforvaltning og utforming av vår eierrapport. 

Folketrygdfondet er et ledende kapitalforvaltningsmiljø og en resultatorientert og fleksibel organisasjon. Vi har høy etisk bevissthet og engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Vi er opptatt av helheten i ansettelsesforholdet og mener at en riktig balanse mellom arbeid og privatliv gir best resultat over tid. Folketrygdfondet holder til i attraktive lokaler sentralt i Oslo og har i dag 55 ansatte. Folketrygdfondet har 44 prosent kvinner i aksje-og renteavdelingene, og en kvinneandel på 44 prosent ledere.

Generell informasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til direktør for compliance og juridisk Christina Stray eller HR-leder Karianne Kirstistuen på telefon 23 11 72 00 

Søknad, CV og attester og vitnemål sendes via lenke på denne siden. 

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.