Advokat / Jurist

Arbeidsgiver:
Norges Rederiforbund
Søknadsfrist:
2020-05-31
Norges Rederiforbund er stolte av å representere en global, offensiv og fremoverlent næring. Maritim næring står overfor spennende muligheter knyttet til teknologi, digitalisering og nye aktiviteter i havet. Nå søker de en dyktig advokat eller jurist som vil være med på å bringe næringen inn i fremtiden.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Være en godrådgiver og støttespiller i personalspørsmål for ledere og HR-avdelinger innen offshore/rigg og rederinæringen.
 • Føre saker for Arbeidsretten og de alminnelige domstoler. 
 • Bidra i tverrfaglige team i aktivt påvirknings- og utviklingsarbeid.
 • Gjøre fagfeltet synlig og tilgjengelig for våre medlemsbedrifter. 
 • Være en juridisk, praktisk bidragsyter, både i enkeltsaker og ved utarbeidelse av retningslinjer og policy og i regelverksutforming nasjonalt og internasjonalt. 
 • Være med å utvikle avdelingen som det ledende fagmiljø på sjøens og kontinentalsokkelens arbeidsrett.
 • Være en ettertraktet kurs – og foredragsholder hos våre medlemmer. 
 • Utarbeide høringsuttalelser, utredninger og rapporter.
 • Delta i forhandlinger og tvistemøter med arbeidstakerorganisasjoner. 
 • Bygge nettverk og møte våre medlemmer ute i næringen.

Bakgrunn og personlige egenskaper

Stillingen krever fullført juristutdannelse og 3-5 års arbeidserfaring. Det er ønskelig med advokatbevilling og erfaring med arbeidsrett. Kjennskap til maritim næring er en fordel men ingen betingelse. Det vil være noe reising i stillingen så du må være fleksibel med tanke på dette. Vi ser etter en trygg person som er en god relasjonsbygger samtidig som man er fremoverlent i møter og forhandlinger. Du bør være proaktiv og drivende og være strukturert og systematisk i ditt arbeid. Du har god forretningsforståelse, er selvstendig og løsningsorientert og samarbeider godt på tvers av nivå og forretningsområder.

Norges Rederiforbund tilbyr

Her blir du en del av en spennende kompetanseorganisasjon som byr på storeutviklingsmuligheter. Næringen er i endring, klimaet står i fokus og grønn omstilling er viktigere enn noen gang. Man blir i denne rollen eksponert ovenfor medlemsmassen og får mye ansvar med store påvirkningsmuligheter. Man blir en del av er et hyggelig og faglig sterkt juridisk miljø med utpreget teamorientering og gode interne sparringsmuligheter. Aller viktigst, så blir du en del av et godt sosialt og faglig fellesskap og en arbeidsplass som tilrettelegger for at alle kan gjøre en stor forskjell. 

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med:

 • Bjørn Solum på 90175692 eller
 • Bettina Schultz Seljelid på 47078243. 
reflecto-small.png