Advokatfirma Kogstad Lunde & Co DA er et spesialisert advokatfirma med kontor beliggende meget sentralt ved Rådhuset i Oslo. Firmaet er assosiert og samarbeider med det internasjonale advokatfirmaet Kennedys Law som har hovedkontor i London. Vi regnes blant landets ledende fagmiljøer innen forsikrings- og erstatningsrett hvor vi representerer forsikringsbransjen og det offentlige, herunder også som prosessfullmektiger for Staten. I tillegg tilbyr vi juridiske tjenester til private og næringsdrivende innen de fleste sivile rettsområder. Det legges stor vekt på høy faglig standard, høyt servicenivå, stor takhøyde samt et godt og hyggelig arbeidsmiljø.

Advokat/jurist

Vi ønsker å ansette en dyktig advokat/jurist, gjerne med erfaring innen forsikrings-, erstatningsrett eller forsikringsvirksomhetsloven. Erfaring som kommuneadvokat/jurist eller annet tilsvarende arbeid innen offentlig sektor er også av interesse.

Det er ønskelig at du har gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Stillingen vil kunne tilpasses i forhold til kompetanse og erfaring.

Søknadsfrist 29. mars 2019.

Ta gjerne kontakt med

  • advokat / senior partner Trond Werner Lunde (tlf. 23 35 88 10) eller
  • kontorleder Hanne Westerheim (tlf. 23 35 88 16) for nærmere opplysninger.

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester kan sendes til: hw@klco.no

Advokatfirma MNA Kogstad Lunde & Co DA

v/ Hanne Westerheim

Postboks 1360 Vika

0113 Oslo