Kristiansand kommune har 110 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er omkring 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig engasjerte og motiverte medarbeidere. Vår kommune har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Velkommen til en arbeidsplass med karrièremuligheter, godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Advokat - Kommuneadvokatkontoret

Er du faglig nysgjerrig? Ønsker du å jobbe med juridiske og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver? Deler du vår visjon om at Kristiansand skal bli Norges beste kommune – som innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i? Da kan dette være stillingen for deg.

Kristiansand kommune er Sørlandets største arbeidsgiver med omkring 9000 ansatte. Vi søker etter en faglig sterk advokat til kommuneadvokatkontoret som bidrar til at vi sammen blir bedre og løser de oppgavene vi er gitt.

Om kommuneadvokatkontoret

Kommuneadvokatkontoret i Kristiansand har i dag ni ansatte advokater. Det faglig nivået er høyt, og miljøet er hyggelig og uformelt.

Advokatkontoret er organisert under assisterende kommunedirektør og gir bistand til kommunens politiske og administrative organer. I tillegg har kontoret oppdrag for selskaper, stiftelser, interkommunale samarbeid mv hvor kommunen har interesser.

Kontoret har svært varierte arbeidsoppgaver innen det sivilrettslige fagfeltet, herunder arbeidsrett, barnevernrett, offentlig anskaffelse, entrepriserett, erstatningsrett, kontraktsrett, kommunal- og forvaltningsrett, selskapsrett, boligrett og plan- og bygningsrett.

Om stillingen

Kontoret har ledig en 100 % fast stilling som advokat som i hovedsak er knyttet til barnevernsfeltet slik sakstilfanget er nå. Det innebærer blant annet en del prosedyre for fylkesnemnda og domstolene. Vitnemål og attester må vedlegges den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning
 • Prosedyre for fylkesnemnda og domstoler
 • Annen advokatfaglig bistand
 • Kurs og foredragsvirksomhet ved behov

Kvalifikasjoner

 • Cand.jur. eller Master i rettsvitenskap
 • Advokatbevilling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Prosedyreerfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Strukturert, ansvarsfull og selvgående
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner også på tvers av fagmiljøer
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Varierte arbeidsoppgaver og juridisk interessant arbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte

 • Bernt Jørgen Stray, Kommuneadvokat, telefon 92024003

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11.
Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det
må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf.
Offentleglova § 25.